Joen Anderssen1

 • Den 28 mars 1778 ble det holdt skifte på Bye, Orkdal, etter Joen Anderssen. Se gården By for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 465-466

  Anno 1778 Løverdagen den 28de Martii

  Sted: et kaarsæde? under gaarden Bye udi Ørchedals tinglaug hos Beret Siversdatter

  Hovedperson: hendes avdøde husbonde Joen Andersen Byevolden, som boede og døde paa ermelte sted

  Arvinger: hans foreskrevne igienlevende ægtefælde og deres udi ægteskab tilsammen avlede 3de børn, toe sønner og en datter
  1. Anders Joensen over myndige aar
  2. Siver Joensen gl 23 aar
  3. Marithe Joensdatter gl 22 aar

  Laugverge for enken: Joen Joensen Echlie

  Krav i boet:
  1. Angav Pigen Brønnild Olsdatter Bye at have indestaaende arv som den avdøde som hendes formynder ...
  ...

  Sum formue : 38 - 4
  Sum gjeld : 14 3 10
  Igjen å arve: 23 - 18

  Formynder:
  for Siver Joensen og Marithe Joensdatter, deres søskendebarn Ole Rasmussen ???en2

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Joen Anderssen er i ekstraskatten i 1762 registrert i husholdningen til Hermund Eriksen og Ingeborg JoensdatterBy .
  Side Gardnr Gard
  144 25 131 Bye
  Type Tittel Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1471 Beneficered Klæbo Kirche
  1472 Oppsidder Mann Hermund Eriksen M
  1473 Oppsidder Kone Ingbor Joensdtr K
  1474 Husmenn og inderster Mann Joen Anderssen M
  1475 Husmenn og inderster Kone Berte Siversdtr K
  1476 Husmenn og inderster Datter Brønil Joensdtr K1

Kildehenvisninger

 1. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 465 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/1