Margretha Brodchorb1

d. circa 1784
 • Margretha Brodchorb døde circa 1784 i Orkdal1
 • Den 5 januar 1784 ble det holdt skifte på Prestegården, Orkdal, etter Margretha Brodchorb. Se gården Grøtte for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 102-104

  Anno 1784 Mandagen den 5te Januarii, Blev efter PræsteEnken Velædle Madame
  Bernhofts foregaaende Reqvissitiopn, en Lovlig Registreringsforretning foretagen, til paa-
  følgende Lovlig Skifte og deeling, eftter hendes der i huuset, Ved døden afgangen frøkken søster,
  Velbaarene nu salige Margretha Brodchorb. Till Vidner om dette skifttets lovlige behandling
  og som Vurderingsmænd, Var tilstæde tvende, tvende af kongl. Maits foged over Ørche og Guldals fogderie, Vel-
  ædle og Velbyrdige Hr. CammerRaad Schowgaard opnævnt, Lensmand Seig. Hans Strøm og Velagte Andre-
  as Friderichsen Mesteien, Der saae at Velbemelte Madame Bernhoft fremstoed for skiftteRetten
  og fremlagde et af salig frøkenen, af dato 4 April 1782, underskreven og udstæd gavebrev, til hendes
  søsterdatter Dydædfle Jomfrue Anne Dorthea Bernhoft, gamel 17 aar, ugift, Der og Var tilstæde, hvilket
  gavebrev findes at Være Paateignet og Approberet af de samtlige Myndige Respective Sødskende
  af salig frøkenen, som hendes nærmeste Lovlige Legitimerede arvinger, og er oversatt? af dags Dato
  Paa Vedbørlig Stemplet papier af Notarius Publicus, og eftter begiær blev læst og skifte acten tilført
  lydende andeftter andet saaledes
  ...
  ... aft min fædrene og mødrene arv staar Tre Hundre og Tolv Rigsdaler, Jeg skriver 312 Rdr som
  staar hos min broder Hr. Capitain Christian Johanis Brodchorb, skal fraagaae 50 rdr, Jeg skriver halv
  tredesindstyve Rigsdaller, som ieg i kraftt af dette mit forbemelte gavebrev, giver til min brodersøn
  Tobias Ejlertsen Brodchorb, saavel som min begravelses Bekostning. Det øvrige af disse
  penger skal allenne tilhøre bemelte min søsterdatter Anne Dorthea Bernhoft, som af hendes formyn-
  der Velærverdige Hr. Jonas Angell bliver at ...

  Till formynder og Værger for Anne Dorthea Bernhoft ...
  ..., opnævnt de tvende eftter løoven næst føede Væderhæftige Værger /: Paa Mødrene
  Da ingen Sufficant bequem findes paa fædrene side :/ Sc. Modrbroderen Velbaarne hr. Capitain
  Casper Friderich van Brodtkorb og hendes sødskendebarn, Velædle og Velbyrdige Hr. Agant Søren
  Dass Brodtkorb i Nordland ...1

Kildehenvisninger

 1. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 102 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1