Jon Olssen1

d. circa 1794

Familie: Marta Jonasdr f. 1752

 • Den 12 august 1794 ble det holdt skifte på Ørkedalsøren, Orkdal, etter Jon Olssen. Se gården Hov for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 647-649

  Anno 1794 den 12te Augustii

  Sted: Ørkedalsøren gaarden Hoff i Orkedals tinglaug

  Hovedperson: en for kort tid siden ??? ved døden afg. mand Jon Olssen

  Arvinger: der i egteskab med hans efterlevende Enke Martha Jonasdatter har avlet 7 børn, hvoraf 2 drenge og 5 piger
  1. ældste søn Ole Jonssen 17 aar gl
  2. anden søn Gabriel Jonssen 13 aar gl
  3. ældste datter Lisbet Jonsdatter 10 aar gl
  4. anden datter Karen Kjerstina Jonsdatter, tvilling med forrige, følgelig også 10 aar
  5. triedje datter Cassie? Jonsdatter 7 1/2 aar
  6. fierde datter Martha Jonsdatter 4 aar gl
  7. femte datter Johanna Jonsdatter 1 1/4 aar

  Til formyndere for disse børn
  for ældste søn Ole Jonssen i mangel af beqvem ??? hans svoger Frederich Christian Giøl
  for anden søn Gabriel Jonssen ogsaa hans svoger Jørgen Jonssen Echlie
  for de 2de ældste døttre Lisbet og Karen Kjerstine Jonsdøttre, deres svoger Jens Thoressen Kleven
  for tredie datter Cassie? Jonsdatter, Jon Jenssen Kleven som er myndtlingenes nærmeste frende
  for Martha Jonsdatterhendes nærmeste frende Paul Jenssen Rømme
  for yngste Johanna Jonsdatter hendes nærmeste frende Ole Arntsen Annold

  Til laugverge for enken: Petter Wilmann

  Sum formue : 186 1 4
  Sum gjeld : 60 2 6
  Igjen å arve: 125 2 221

Kildehenvisninger

 1. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 647 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1