Elling Olsen1

d. circa 1791
 • Den 13 desember 1791 ble det holdt skifte på Giølmesøren, Orkdal, etter Elling Olsen. Se gården Gjølme for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 544-545

  Anno 1791 Tirsdagen den 13de December

  Sted: pladsen Giølmesøren under gaarden Giølmoe udi Ørchedals tinglaug hos Daaret Knudsdatter

  Hovedperson: hendes ved døden afgangen mand Elling Olsen

  Arvinger: hans igienlevende Enke og de i det første Egteskab avlede og igienlevende 5 børn
  1. Ole Ellingsen gift og boende paa en plads under Giølmoe
  2. Jon Ellingsen den ældre ugift og over myndige aar
  3. Jon Ellingsen den yngre ogsaa over myndige aar
  4. Iver Ellingsen tienende paa Folloe og over myndige aar
  5. datteren Ingeri Ellingsdatter ugift gammel 24 aar

  Laugverge for enke: naboen Ole Olsen Molland

  Sum formue : 19 2 20
  Sum gjeld : 19 2 20
  Igjen å arve: -1

Kildehenvisninger

 1. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 544 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1