Joen Joensen1

d. circa 1781
 • Den 5 januar 1782 ble det holdt skifte på Øien, Orkdal, etter Joen Joensen. Se gården Øya og Øyan for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 636b-638

  Anno 1782 Løverdagen den 5te Januarii

  Sted: gaarden Øyen udi Ørchedals tinglaug

  Hovedperson: ungkl. Joen Joensen som døde paa gaarden Øyen udi Ørchedals tinglaug

  Arvinger: den afdødes igienlevende søskende og deres decendentere
  1. broderen Peder Joensen Schierfven, nu død, men efterladt sig syv børn 2 sønner og 5 døttre
  a. Joen Pedersen gl 18 aar
  b. Paul Pedersen gl 10 aar
  c. Inger Pedersdatter gl 15 aar
  d. Randi Pedersdatter gl 13 aar
  e. Beret Pedersdatter gl 8 aar
  f. Gundnild og Guri Pedersdøttre tvillinger begge 6 aar
  2. søsteren Berethe Joensdatter død og efterladt sig 3 børn 2 sønner og 1 datter
  a. Jørgen Joensen over myndige aars alder gift og boende her paa gaarden
  b. Joen Joensen over myndige aar og staaende som soldat ved de Gevorben i Friderichstad
  c. Inger Joensdatter gift med Morten Friderichsen boende paa Ørchedalsøren
  3. søsteren Guri Joensdatter gl 62 aar tienende paa Efvien her i tinglauget
  4. søsteren Giertrud Joensdatter død og efterladt sig 5 børn 4 sønner og 1 datter
  a. Ole Ellingsen over myndige aars alder tienende paa gaarden Giølmøe
  b. Joen Ellingsen over myndige aar tienende paa gaarden Rømme
  c. Joen Ellingsen gl 24 aar tienende paa gaarden Udstad her i tinglauget
  d. Iwer Ellingsen tienende paa gaarden Clemmetsmoe gl 18 aar
  e. Ingeborg Ellingsdatter gl 14 aar

  Sum formue : 88 3 20
  Sum gjeld : 18 1 -
  Igjen å arve: 70 2 20

  Til formyndere:
  for Joen og Paul Pedersønner, Inger Randi, Beret, Gundnild og Guru Pedersdøttre, deres sødskendebarn Jørgen Joensen Øyen
  for Guru Joensdatter Efvien, Capelanen Hr. Ole Hegge?
  for Joen og Iver Ellingsønnere samt Ingrii Ellingsdatter Smaaøren, en ubeslægtet mand Joen Joensen Kleven1

Kildehenvisninger

 1. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 636b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/1