Ingebrigt Arntson Skamferhagen1

f. 1716, d. 1773

Familie: Guru Toresdatter Skamferseter f. 1721, d. 1798

 • Den 3 juli 1773 ble det holdt skifte på Hagen under Schamfær, Rennebu, hos Guru Toresdatter Skamferseter etter hennes ektemann Ingebrigt Arntson Skamferhagen imellom igjenlevende enke og deres barn, Arn Ingbrigtsen, Kersti Ingebrigtsdatter Skamferhagen, Giertrud Ingbrigtsdatter, Ingbor Ingbrigtsdatter og Ingbor Ingbrigtsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Jon Gundersen. Se gården Skamfær for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 272b-273

  Anno 1773 Løverdagen den 3die Julii

  Sted: huusmandsplads kaldet Hagen under gaarden Schamfær udi Renneboe tinglaug hos Guru Thoresdatter

  Hovedperson: hendes ved døden avgangen mand Ingebrigt Arensen som boede og døde paa forskrevne plads

  Arvinger: hans forbenævnte igienlevende hustru og deres med hverandre udi ægteskab tilsammen avlede og igienlevende 5 børn
  1. Aren Ingebrigtsen, gl. 25 aar
  2. Kiersten Ingebrigtsdatter, 22 aar, ugift
  3. Giertrud Ingebrigtsdatter, gl. 18 aar
  4. Ingeborg Ingebrigtsdatter den ældre, gl. 12 aar
  5. Ingeborg Ingebrigtsdatter den yngre, gl. 6 aar

  Laugværge for Enken: Skoleholderen udi Renneboe Velagtbahre Joen Gundersen

  Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Lauritzsen Merch og Peder Ingebrigtsen Schamfer

  Sum formue : 45 3 20
  Sum gjeld : 16 1 20
  Igjen å arve: 29 2 -

  Formyndere for de umyndige børn:
  Kiersten og Giertrud Ingebrigtsdøttre, deres mostersmand skoleholderen udi Renneboe Jon Gundersen
  Ingeborg Ingebrigtsdatter den ældre og Ingeborg Ingebrigtsdatter den yngre, deres sødskendebarn Aren Siversen Ytterhuus4

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ingebrigt Arntson Skamferhagen og Guru Toresdatter Skamferseter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Schamfær, Rennebu.
  532 Schamfær
  huusplads Hagen

  8. Ingbret Arns
  9. kone Guri Thoresd
  10. søn Arn Ingbrets

  venstre kolonne

  3. Kirsti Ingbrets 11 May 1762
  4. Giertrud Ingbretsd 7 aar
  5. Ingbor Ingbretsd 2 aar6
 • Sjur Arntson og Marit Larsdatter Skamfer er oppført i manntallet 1 august 1769 på Schamfer, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Sivert Arns. 66 7gift
  2 MaritLarsd 54 7gift
  3 Anders Sivert* b26 4 Sold.
  4 IngebregtSivert* b19 3
  5 Ingeborg t26 4
  6 Anders t14 2
  7IndLars 32 4gift
  8IndGunille 23 3gift
  9 MaritLars* b21
  10 PIngebregt 53 7gift
  11 kGuri 49 7gift
  12 Aren Ingebregt* b19 3
  13 KierstiIngebregt* b17 3
  14 GiertruIngebregt* b13 2
  15 Ingeborg Ingebregt* b92
  16 Ingeborg 41
  17 IndMarit 50 7ugift3

Kildehenvisninger

 1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 177.
 2. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 310.
 3. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 52a.
 4. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 272b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/284
 5. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 426 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/444
 6. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 92.
 7. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 10 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1