Ola Erikson1

f. 1720, d. circa 1780

Familie:

 • Den 7 juni 1780 ble det holdt skifte på Garsvold, Rennebu, etter Ola Erikson imellom igjenlevende barn, Randi Olsdatter Gaarset. Formyndere for de umyndige barn var Erich Evensen Gaarset. Se gården Garsvold for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 586

  Anno 1780 Onsdagen den 7de Junij Blev efter foregaaende Bekiendtgio-
  ...
  ... holden en rigtig Re-
  gistering og vurderingsforetning til paafølgende Lovlig skifte og deeling paa gaarden Gaardsvolden udi
  Renneboe Tinglaug beliggende; hos Enken Ellie Erichsdotter efter hendes avgangen broder Ole Erichsen;
  Til Rigtighed imellem hans efter Loven nærmeste føde arvinger: Til vidner og vurderingsmænd var
  av Kongl. Majts. foged over Ørche og Guldals fogderie VHr. Mads Sørensen opnævnt de tvende velagte danne-
  mænd navnlig: Lensmanden Erich Lauritzsen Merch og Arnt Olsen Rye, og efter ...
  ...
  Folio 586b
  ...
  ... Der efter blev arvingerne av skifteretten ??? om stervboet er behæftet med
  nogen ?????? skyld eller gield ??? ??? nu Rigtig og ??? ??? stervboets fæl-
  les formue forend deelingen ??? ??? de svarede nej stervboet er ej behæftet med ??? gield.
  Der næst mødte for datteren Randii Olsdatter Gaarset ??? ??? av den avdøde karl som foreviste
  til rettens eftersyn Copie av et gavebrev forfattet æfter hendes salig faders begiering den 17de May ???
  hvor ved hendes faders sidste villie var at hun som eneste arving skulle tlfalde alle hans efterladenskaber
  ...
  ... og den hans ???dotter Randii Olsdotter, som han uden-
  for ægteskab??? avlet og for sig selv ??? og beholde beholde hans ringe Ejendeele efter hans avgang
  naar skyld og gield som paa han hæftede var betalt, det være sig klæder løsøre og ??? udestaaende
  og omhyggeligt ??? været ham behielpelig i hans alderdom og nu i lang tiid ??? ham i hans syg-
  dom og svaghed; og saafremt ?????????????
  ...
  ... maatte hun Endnu opgive at hen-
  des fader broder Peder Erichsen Grindall ??? efter hendes salig faders ???, modtaget hans
  arvelodd efter broderen avg. Thore Erichsen Flaae efter hvem skiftet blev begyndt og
  sluttet paa gaarden flaae i Renneboe tinglaug den 18de febr. 1771 og og bestaar ...
  ...
  Folio 587b
  ...
  Til formynder for ermeldte??? Piige? Randii Olsdotter blev
  opnævnt hendes huusbonde den ærlige og velagte dan-
  nemand Erich Evensen Gaarset, som ...4

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 318.
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 522 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/533
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 472 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/490
 4. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 586 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/597
 5. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796.
 6. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 158b, http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/170