Rasmus Iverson Rise1

f. 1676, d. 1746

Familie: Gunhild Torgersdatter f. 1683, d. 1761

 • Rasmus Iverson Rise ble født i 16761
 • Han var gift med Gunhild Torgersdatter. De giftet seg 23 november 1721 i Rennebu
  Rennebu
  Copulered
  23 11 1721
  Rasmus Rise Sold.
  Gunild Torgersd.3,4
 • Rasmus Iverson Rise døde i 1746 i Rennebu3
 • Den 17 mai 1746 ble det holdt skifte på Riise, Rennebu, hos Gunhild Torgersdatter etter hennes ektemann Rasmus Iverson Rise imellom igjenlevende enke og deres barn, Rasmus Rasmusson Rise og Anne Rasmusdatter Rise. Formyndere for de umyndige barn var Erich Gaarset, Knud Olsen Flaae og Torger Torgerson Skauge. Andre som er nevnt i skiftet er Arnt Rasmusson Skamferseter, Arn Olsen, Mali Rasmusdatter og Torger Rasmussen. Se gården Risen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 106b

  Anno 1746 Tisdagen Den 17de Maii Blev efter foregaaende
  ...
  til paafølgende skifte og deeling paa gaarden Riise udi Renneboe Tinglaug
  beliggende, hvilken gaard Hr. Cancellje Raad Jens Sommer?? Tronhiem ???
  hørende, efter ærlige og Velagte nu salige Dannemand Rasmus Ifversen
  som boede og døde paa ermelte gaard Riise imellem den benævnte avdøde
  efterladte Enke Gunnild TorgersDatter pa den ene og hendes med bemelte afdøde mand
  udj ægteskab aflede 2de Børn, 1 søn og een Datter Nafnlig Rasmus Rasmussen gam-
  mel 20 aar og Anne RasmusDatter gamel 18 aar u-gift paa den anden siide.
  Til Vuderingsmænd var tilstæde tvende af Kongel. Majts. foget over Ørche og Gul-
  dals fogderie Sr. Edvard Mejer Ibsen opnævnt Vurderingsmænd Nafnlig
  Lensmanden Erich Larsen Merk og Tøres Hougen; Til Laugværge for Enken
  Comparerede Ved Skiftets behandling den ærlige Dannemand Rasmus Thoeset?
  ...
  Folio 107b
  ...
  ... uden alle???den arv som Arn SchamfærSætteren
  udlagt. Hvorpaa udj skifteRætten blev fremlagt et skiftebrev
  av forrige Sorenskriver Mathias Schaanlund begyndt og sluttet den 18de
  Febr. 1717 hvorudj bemelte Arn Rasmussen er udlagt faderen arv 5rd 3ort 4s
  Derpaa blev forklaret at være betalt ??? Arn Scham-
  fær Setteren tilstand 2 tønder korn for ...................... 4 - -
  ------------
  Bliver Igien ........ 1 3 4
  Dernæst fremlagde bemelte Arn Rasmussen SchamfærSætter Eet Skifte-
  brev av dato 18de Martij 1721 av forrige Sornskriver Schaanlund forrettet
  paa Hougen, efter avgangen Arn Olsen og hans hustrue Malie Rasmus-
  Datter hvormed hand beviiste at være i sin faders stæd tilfalden arv
  den summa 7Rd; som hand ??? eftter udlæggets forklaring i bemte.
  skiftebrev her i boet av hans Stiffader nu avdøde Rasmus Ifversen att
  ?????; og derfore paastoed udlæg. SkifteRætten
  fant fornøden at tilspørge Enken om hun tilstoed at være noget
  av overskrevne skyldig, og om det udlagde gods her i boet ?????
  ??? Hvorpaa Enken efter ????? og udlæggets oplæsning tilstod
  at være her i boet indkommen som beløber tilsammen 7Rd 3 ort 8s.
  hvor udj hand tillige med siin broder Torger Rasmussen den nu for-
  hen ved døden er avgangen begge er udlagt, og altsaa ???
  den halve deel derav bør og kand til??? med 3Rd 3 ort 16 s. det øvrige
  nægtede hun at være her i boet hverken av hende eller hendes avdøde
  mand fra arvetomten Indhæntet; Siiden der var een formynder
  veed navn Erich Gaarset udnævnt og Indsadt for bemte. Arn Scham-
  færSætter; og de som saadant u-vedkommende intet Viidere med
  hans arv havde sig at befatte; Thi ??? Enken ??? ???
  Viidere til??? av denne fordring bliver paabyrdet?; ??? Arn Scham-
  færSætteren forlengst i fald hand ??? med Rætte har haftt at for den ???
  ?????? 39 aar; ??? ved Lov og Dom have ???
  ??? - Arn Rasmussen paastoed fuldkommen ??? eftter skiftebre-
  vet.
  Det befindes af det i skifteRætten fremlagde skiftebrev at Dato 18de
  Martij 1721 at Arn Rasmussen SchamfærSætter er anordnet formynder
  Navnlig Erich Gaarset som eftter Loven burde være ansvarlig for hans
  udi faderen arv tilfalden arvelod; og altsaa dette Stærvboe derfor
  aldeeles uvedkommende; Thi bliver paa saadan Fundament boet derfor
  aldeeles friekiendt, uden forsaavit Enken selv godvillig for skifte-
  Rætten haver tilstaaet at være skyldig nemlig 3Rd 3 ort 16 s. Dog
  forbeholder Arn SchamfærSætteren sin Rætt ?????
  Loven til den Rætte Vedkommende, som hans arvemidler burde ???
  ??????????????
  ...
  Folio 108b
  ...
  Til formynder for de Tvende u-Myndige blev beskikket den efter
  loven næst fødde værge nemlig for Rasmus Rasmussen hans Mosters
  mand den Velagte Dannemand Knud Flaae og for Anne RasmusDatter
  blev beskikket til formynder hendes Modrbroder den velforstandi-
  ge Dannemand Torger Schougen. Thi ...  Orkdal skifteprotokoll, Rasmus Iversen Risan, 17.5.1746, Rennebu

  Avdød: Rasmus Iversen
  Enke: Gunhild Torgersd.

  Barn:

  1)Rasmus Rasmusen, 20 aar
  2)Anne Rasmusd., 18 aar, ugift

  Laugverge for enken: Rasmus Hoeset ?


  Uttdrag fra skiftet:
  Dernest fremlagde bemelte Arn Rasmusen Schamfærsætter eet skiftebrev av dato 18. Martij 1721 av forrige Sorenskfirver Schaanlund
  forrettet paa Hougen efter avgangen Arn Olsen og hans hustrue Malie Rasmusdatter hvormed hand ? beviste at være i sin faders ?
  sted tilfaldne arv den summa 7 rd., som hand sagde ……
  udloggets forklaring i bemlte skiftebrev her i boet av hans stiffader nu avdøde Rasmus Iversen at være indbereignet,
  og derfor paastod udlog. Skiftretten fant fornøden at tilspørge Enchen om hun tilstod at være noget av ovenskrefne skyldig,
  og om det udlagte gods her i boet er indbringet ? hvorpaa enken efter tilspørgelse og udlogget oplæsning tilstod at være
  her i boet indkommen som beløper til sammen 7 rd. 3 ort 8 sl. hvor udi hund tillige med siin broder Torger Rasmusen der
  nu forhen ved død nu er avgangen begge er udlagt, og altsaa som allerede den halv deel derav bør og hun tilkomes
  .. 3 rd. 3 ort 16 sl..
  Det øvrige nægtede hun at være her i boet verken af hende eller hendes avdøde mand fra arvetomten indhentet. …….3

2a Body (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

 • Rasmus Iverson Rise er muligens samme person som Rasmus Riise.

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 369.
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 481 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 106b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 4. [S284] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.