Ellev Evenson Stavne1

f. 19 mars 1713, d. 1760

Familie: Randi Rasmusdatter f. 1713

 • Den 11 mars 1760 ble det holdt skifte på Stafne, Rennebu, hos Randi Rasmusdatter etter hennes ektemann Ellev Evenson Stavne imellom igjenlevende enke og deres barn, Even Elefsen, Rasmus Ellefsen, Ole Ellefsen, Jon Ellefsen, Marite Ellefsdatter og Dordi Ellefsdatter. Enkens laugverge var Ellev Engelson. Formyndere for de umyndige barn var Jon Rasmussen Gorset, Jon Rasmussen Aas, Even Rasmussen Breche?, Lars Michelsen Slette og Siver Knudsen Broeholt. Se gården Stafne for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa06 Folio 161

  Anno 1760 Tirsdagen den 11te Martii ...
  ...
  holden een rigtig Registering og vurdering till paafølgende skifte og deeling
  paa gaarden Stafne udi Renneboe tinglaug, hos den ærlige og gudfrygtige Dan-
  neqvinde Randi Rasmusdotter efter hendes ved døden avgangen mand den
  ærlige og velagte nu sallige Dannemand Ellef Ewensen som boede og døde paa
  ermelte gaard, till rigtighed imellem hans igienlevende efter ladt benævnte
  Enke paa den eene og Den sallig mands med hands udi ægteskab tillsammen
  avlede 6 levende børn 4 sønner og 2de Døttre navnlig Even Elefsen gamel 12 aar
  Rasmus Ellefsen gamell 11 aar, Ole Ellefsen gamell 9 aar Jon Elefsen gamell 7 aar
  Marite Ellefsdotter gamell 15 aar og Dordi Ellefdotter gamell 13 aar paa den anden side.
  Som laugværge for Enken var tillstede Den ærlige og velagte Dannemand Ellef
  Engelsen Mesloe. Paa de umyndige børns vegne deres arveret efter loven
  at iagttage var tillstæde som formynder Deres Moedbroder den ærlige og velag-
  te Dannemand Jon Rasmussen Gardset? og till vurderingsmænd var av
  kongelig Mayts. foged over Ørche og Guldals fogderie vælædle Christopher Ruus
  opnævnte de tvende ærlige og velforstandige Dannemænd navnlig Lens-
  manden Erich Larsen Merch og Torgier Jonsen Hoel Der begge ...
  ...
  Folio 163
  ...
  Till formyndere for de samtlige
  u-myndige børn blev beskikket
  De efter loven næst føde vederhef-
  tige værger nemlig for sønnen Even
  Ellefsen hans moderbroder den ær-
  lige og velforstandige Dannemand
  Jon Rasmussen Gorset, for Rasmus
  Ellefsen hans modrbroder Den ærli-
  ge og velagte Dannemand Jon Ras-
  mussen Aas, for Ole Ellefsen hans
  modrbroder Den ærlige og velagte
  Dannemand Even Rasmussen Breche?,
  for Jon Ellefsen hans mosters
  mand Den ærlige og velagte Danne-
  mand Lars Michelsen Slette, og
  for Marithe og Dordi Ellefsdøttre
  Deres mosters mand den ærlige
  og meget velagte Dannemand
  Siver Knudsen Broeholt, ti ...
  ..6

2a Body (Pt=N)

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 41.
 2. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 540b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 163 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 175 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 5. [S284] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
 6. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 161 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 7. [S247] Kirkebok Meldal 1751-1775: Side 375 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 8. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 36 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/48
 9. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 295 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/310
 10. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 509.