Fredrik Larsson Røås1

f. 1724, d. 1772

Familie 1: Ingeborg Jonsdatter Bjerkås f. 1731, d. 1754

Familie 2: Eli Eriksdatter Lien f. 1726, d. 1814

 • Den 30 juni 1773 ble det holdt skifte på Gaardsvold, Rennebu, hos Eli Eriksdatter Lien etter hennes ektemann Fredrik Larsson Røås imellom igjenlevende enke og deres barn, Lars Fredrikson Gårdsvoll, Jens Fredrikson, Marit Fredriksdatter, Ane Fredriksdatter og Ingeborg Fredriksdatter. Enkens laugverge var Peder Eriksen. Formyndere for de umyndige barn var Ole Olsen Reitaas, Jon Jonsen og Even Olsen. Se gården Garsvoll 4/1 for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 269b-270b

  Anno 1773 Onsdagen den 30te Junij

  Sted: Gaardsvolden udi Renneboe tinglaug hos Elie Erichsdatter

  Hovedperson: hendes ved døden avgangen mand Friderich Larsen som boede og døde paa foreskrevne gaard

  Arvinger: hans forbemelte igienløevende Enke og den avdøde salige mand udi tvende ægteskab avlede og igienlevende 5 børn
  1. Lars Friderichsen, gl. 14 aar
  2. Jens Friderichsen, gl. 5 aar
  3. Marithe Friderichsdatter, gammel 18 aar, ugift
  4. Anne Friderichsdatter, gl. 11 aar
  5. Ingeborg Friderichsdatter, gl. 7 aar

  Laugværge for Enke: hendes broder Peder Erichsen Grindal

  Vurderingsmenn: Erich Lauritzen Merck og Joen Rasmussen Gaarset

  Sum formue : 639 3 4
  Sum gjeld : 85 3 6
  Igjen å arve: 553 3 22

  Til formyndere for de samtlige umyndige børn
  for Lars og Jens Friderichssønner, deres moders sødskendebarn Ole Olsen Reitaas
  for Marithe Friderichsdatter, hendes modrbroder Jon Jonsen Echlie
  for Anne og Ingeborg Friderichsdøttre, deres moders sødskendebarn Ewen Olsen Flaae5

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Fredrik Larsson Røås og Eli Eriksdatter Lien er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Røaas, Rennebu.
  530 Røaas
  selfejer

  1. Fridrik Larsen
  2. kone Eli Eriksd
  3. t.p. Marit Jensd
  Peder Fridricksen fra Fridstad d 1 Junj 1763
  4. t.pige Aas Ellefsd
  5. hos sig haver Marit Svendsd

  venstre kolonne

  1. Marit Fridsd 8 aar
  2. Lars Fridrichs 4 aar
  3. Ane Fridrichsd 2 aar7
 • Fredrik Larsson Røås og Eli Eriksdatter Lien er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Røaas, Rennebu.
  Gårdnr:5309
 • Fredrik Larsson Røås og Eli Eriksdatter Lien er oppført i manntallet 1 august 1769 på Røaas, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Fridrich Lars. 45 6giftt
  2 EliErichsd. 37 5giftt
  3 Lars Fridrich* b10 2
  4 ErichFridrich* b61
  5 Jens Fridrich* b11
  6 Marite Fridrich* b15 2
  7 AneFridrich* b81
  8 IngeborFridrich* b41
  9 Peder t35 5
  10 Marite 40 5
  11 IndMarite 79 7ugift8

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 56.
 2. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 151.
 3. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 545b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 275 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 5. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 269b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/281
 6. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 158b, http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/170
 7. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 92.
 8. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 51b.
 9. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 13b.
 10. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Folio 232 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1
 11. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 547 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 12. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 546 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 13. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 215b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 14. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 131b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/144
 15. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 54.