Rasmus Arntson Haugen1,2

f. 1803, d. 1887
     Rasmus Arntson Haugen.
Solgte garden og flyttet til Hemne der han i 1835 kjøpte en part av garden Volden i Snillfjord.
1 Han ble født i 1803 på Haugen (Gnr. 140 Bnr. 1-3 (Gml.Matr.Nr. 587)), Rennebu,1,2 Han var sønn av Arnt Torressen og Marit Olsdatter Lånke.3
Rasmus Arntson Haugen er nevnt som barnebarn i skiftet etter Ola Olson Lånke den 5 oktober 1804 på Luncheggen under gaarden Lunche, Rennebu.3 Rasmus Arntson Haugen er oppført som 12 år..2
Rasmus Arntson Haugen er i manntallet den 1 januar 1815 registrert i husholdningen til Rangnild Jonsdatter på Hauen, Rennebu.2 Rasmus Arntson Haugen var gift med Karen Trondsdatter. De giftet seg 8 april 1832 i Rennebu4 Rasmus Arntson Haugen døde i 1887 i Snillfjord1

Barn av Rasmus Arntson Haugen og Karen Trondsdatter

  • Marit Rasmusdatter f. 29 apr. 1832, d. 25 apr. 1834
  • Marit Rasmusdatter f. 18 apr. 1835

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S16] 1 Folketelling avskrift - Folketelling 1815 Rennebu (Del av Meldal, Sør-Trøndelag) ( Registrert av Connie Jaynes og Arnt Stavne).
  3. [S333] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1796 - 1805.
  4. [S103] 1 Kirkebok avskrift - Vigde Rennebu 1830 - 1860.
Close