Gunner Stavne1

Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     
Gunner Stavne tok over bygsla på Stamnan Gnr 31 Nørgard Ååsted 1650.2 Gunner Stavne var gift med Ingeborg Gunnes1

Barn av Gunner Stavne og Ingeborg Gunnes

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
Close