Arnt Jensson Voll1

Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Arnt Jensson Voll er muligens samme person som Arnt Jensson Voll.

Barn av Arnt Jensson Voll og Mali Eriksdatter Hol

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
Close