Arnt Olson1,2

f. 1791
     Arnt Olson ble født i 1791 i Rennebu1,2 Han var sønn av Ola Olson Lånke og Gollaug Knutsdatter. Arnt Olson er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Ola Olson Lånke og Gollaug Knutsdatter på Lonkeggen, Rennebu, (ukjent).2 Arnt Olson er oppført som deres barn, 10 år.2
Arnt Olson er nevnt som sønn i skiftet etter Ola Olson Lånke den 5 oktober 1804 på Luncheggen under gaarden Lunche, Rennebu.3

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S8] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1801 for Rennebu(Del av Meldal, Sør-Trøndelag).
  3. [S333] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1796 - 1805.
Close