Ingeborg1

Familie: Lars Jonson Kalvhagen

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 389.