Lars Jonson Kalvhagen1

Familie: Ingeborg

 • Lars Jonson Kalvhagen var gift med Ingeborg1

8 Diskusjoner, forum og research

 • Trolig er han fra Flå.1

9 Feil

 • Lars Jonson Kalvhagen og Jon Larsson Voll.
  Bind I side 389

  Lars Jonsen og Ingeborg er oppført med sønn Jon født 1720, død 1748 gift med Ingeborg Rogogjerd

  Bind II side 253

Resten

 • Lars Jonson Kalvhagen er ikke samme person som Lars Joensen; Ikke samme person.
 • Lars Jonson Kalvhagen tok over bygsla på Kalvhåggån .1

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 389.