Ole Olsen1,2

f. circa 1681, d. 1737

Familie: Kari Knudsdatter Buum f. circa 1667, d. 1749

 • Den 11 september 1737 ble det holdt skifte på Buan, Orkdal, etter Ole Olsen imellom hans igjenlevende hustru Kari Knudsdatter Buum og de etterladte arvinger, søsken Anders Olsen, Maret Olsdatter Schaugen og Marit Olsdatter. Enkens laugverge var Ifver Jonssen. Se gården Buan for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Anno 1737 dend 11te September Indfand sig Skiffte Retten
  tillige med de 2de tilnevnte mænd Lensmanden Joen
  Moe, og Elling Wormdahl, paa dend Gaard Buen udj
  Ørchedallens Præstegield, for at holde Registrering og
  Wurdering over afgangen Ole Olsens effterladte
  Ejendeler til paafølgende lovlig skiffte og Rigtighed
  imellem Enken Karen? Knudtsdatter paa dend
  Ene, og dend H.mands Arvinger, nemlig Broder
  Anders Olsen, hvor for Anders Olsen Skauen forklarede
  at have faaed Skrivelse for 4re Aar siden at hand var
  ... fra Kiøbenhafn og 2de søstre Marit
  Olsdatter gifft med Anders Jonsen Skauen, og Marit
  Olsdatter gifft med Lars Iversen Bach paa dend
  Anden side som vare Nærværende tillige med Enkens
  Laugværge hendes Eldste Søn, Iver Joensen Skolholt,
  hvor effter dette ... Midler blev andgivet, og
  af Mændene Saaleedes som følger Taxeret

  3Aa04 Folio 37b-40

  Anno 1737 den 11te September

  Sted: Buen udj Ørchedalens Præstegield

  Hovedperson: afgangen Ole Olssen

  Arvinger:
  1. enken Karen Knudtsdatter
  2. dend salig mands arvinger
  a. broderen Anders Olsen, hvorfor Anders Olsen Skauen forklarede at have faaed skrivelse for 4re aar siden at hand var gifft fire? miile fra Kiøbenhafn
  b. søster Marit Olsdatter gift med Anders Jonsen Skauen
  c. Marit Olsdatter gift med Lars Iversen Bach

  Enkens laugverge: hendes eldste søn Iver Joensen Skolholte
  Sum formue : 165 2 16
  Sum gjeld : 25 - 10
  Igjen å arve: 140 2 64

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 37b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 2. [S178] A. Skrondal, Orkdalsboka Bind IV, Side 105.
 3. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 511.
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 37b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/50
 5. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Folio 473 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/1
 6. [S413] Orkdal Skifteprotokoll nr 1 1689-1696, 1719-1728: Folio 91b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24700/1
 7. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Side 148 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1