Kari Knudsdatter Buum1

f. circa 1667, d. 1749

Familie 1: Joen Ifversen f. circa 1641, d. circa 1712

Familie 2: Ole Olsen f. circa 1681, d. 1737

 • Kari Knudsdatter Buum ble født circa 16672
 • Hun var gift med Joen Ifversen3
 • Kari Knudsdatter Buum var gift med Ole Olsen3
 • Trolovelse for Kari Knudsdatter Buum ble kunngjort den 7 mai 1713 i Orkdal
  Prot. ref. Side År Trulova dato
  341 Orkdal MINI 668.A01 204 1713 7. Mai [07.05.1713]s
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  1322 Brudgom Oluf Pedersen Qvaale
  1323 Brur Kari Knudsdtr Buum
  1324 Trulovar Lars Rasmussen Qvaale
  1325 Trulovar Peder Joensen Løfaas4
 • Hun døde i 1749 i Orkdal2
 • Hun ble gravlagt den 1 november 1749 i Orkdal kirke.2
 • Den 30 januar 1750 ble det holdt skifte på Buum, Orkdal, etter Kari Knudsdatter Buum imellom igjenlevende barn, Ifver Jonssen, Knud Joensen, Jon Jonsen Buum, Elli Jonsdatter, Barbroe Joensdatter, Beret Joensdatter og Marit Joensdatter. Formyndere for de umyndige barn var Anders Erikss. og Peder Amundsen. Se gården Buan for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Skifte etter avdøde Kari Knudsdtr Buum. Arvinger er børna Iver Jonsen boende på gaarden Schalholt, Knud Jonsen boende på gaarden RødKleven,
  Jon Jonsen bodde paa gaarden Buum, nu død men etterlater seg børna Jon Jonsen 4 aar, Erich Jonsen 4 aar og Gunnild Jonsdtr 12 aar. Elli Jonsdtr,
  enke boende paa Løfaasen, Barbara Jonsdtr død bodde paa (?) Kleven etterlater seg barna Peder Arnsen 18 aar, Jon Arnsen 14 aar, Anne Arnsdtr gift med
  Ingebrigt Øfre Quaale, Gislov Arnsdtr gift med Ole Melbye og Brithe Arnsdtr 14 aar. Berethe Jonsdtr bodde paa gaarden Fugelaasen, nu død, etterlater seg
  børna Jon Olsen boende paa gaarden Kloen, Ole Olsen boende paa gaarden Lefstad, Knud Olsen boende paa gaarden Fugelaasen, Lars Olsen 17 aar, Ole Olsen 13 aar,
  Arn Olsen 9 aar og Marithe Olsdtr 23 aar ugift. Marithe Jonsdtr gift med Jon Faassum. Formynder for Jon Jonsen er hans faders broder Iver Scholholt, for
  Erich Jonsen hans moders broder Anders Erichsen Aspield, for Gunnild Jonsdtr hendes mostersmand Peder Aammundsen Solaas, for Peder og Jon Arnssønner samt
  Berethe Arnsdtr deres søsters mand Ole Erichsen Melbye, for Lars, Arn og Ole Olssønner Fugelaas samt Marithe Olsdtr deres broder Jon Olsen Kloen.1

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 284 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S362] Klokkerbok Orkdal 1743-1765 avskrift: Side 567.
 3. [S178] A. Skrondal, Orkdalsboka Bind IV, Side 105.
 4. [S682] Trulova Orkdal 1695-1716 avskrift.
 5. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 37b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/50