Flaa1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Bruk og husmannsplasser:

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Ola Mikkelson er oppført i manntallet 1701 på Sørflaae, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Trond Olson og Mikkel Olson.
  Id Side Sokn Gard
  449 448 55 Rennebu Sørflaae
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1108 448 Ole Michels. 60 Hovedperson
  1109 448 Tron Olsen 20 Sønn
  1110 448 Michel Olsen* 16 Sønn22
 • Flaa er oppført i manntallet 1701 på Flaa, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  568 567 63 Rennebu Flaa
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1458 567 Lars Arnes. 65 Husmann
  1459 567 Efuen Gunders. 50 Husmann
  1460 567 Knud Michels. 70 Innerst Gl. soldat23
 • Joen Gundersen er oppført i manntallet 1701 på Sørflaae, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Lars Joensen og Gunder Joensen.
  Id Side Sokn Gard
  450 449 55 Rennebu Sørflaae
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1111 449 Joen Gundersen 60 Hovedperson Gl. soldat
  1112 449 Lars Joens. 14 Sønn
  1113 449 Gunder Joensen* 9 Sønn24
 • Ola Mikkelson og Ingeborg Engelsdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ingeborg Olsdatter og Mikkel Olson.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Flaa Olle 60
  q Ingbor 70
  b Ingbor 20
  Michel 23
  tf Jertru 23
  Malleenna 20
  Maret 15
  Knud 70
  hmd Erich 2625
 • Flaa er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Flaa, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  Olle 50
  q Inglef 27
  b Mille 2
  tf Beret 20
  ??? Lars 70
  q Ragnild 70
  hmd Even 60
  q Guru 50
  hq Anne 82
  B. Børn Joen 425
 • Joen Gundersen og Gjertrud er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Maret Joensdatter, Eli Jonsdatter Flaa, Lars Joensen, Gunder Joensen og Maret Joensdatter.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Flaa Joen 58
  q Jertru 57
  b Maret 23
  Ellj 22
  Lars 20
  Guner 18
  Maret 625
 • Marithe Tronsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Dordi Johansdatter, Trond Johanson, Even Johanson, Jon Johanson og Ingbor Johansdatter.
  503 Flaae
  huusplads Jelan

  5. Enche Marit Thronsd fattig ???

  venstre kolonne

  1. Dordi Johansd 5 Sept 1751
  2. Thron Johans 8 aar
  3. Even Johans 6 aar
  4. Joen Johans 3 aar
  5. Ingbor Johansd 8 dager d 28 Nob 176226
 • Jørgen Ellevson og Ingeborg Halvorsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Plads Flaaerab under 504 Flaae, Rennebu.
  huusplads Rabben

  6. Jørgen Ellefsen
  7. kone Ingebor Halvorsd27
 • Knud Olsen Flaae og Anne Torgiersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Flaa, Rennebu.
  505 Flaae
  selfejer

  1. Knud Olsen
  2. kone Ane Torgersd
  3. t.dreng Michel Olsen sold
  4. t.dreng Thor Erichs. Land.
  5. t.Dreng Jørgen Aslachs
  6. t.pige Jodda Jørgensd
  7. t.pige Hille Andersd
  8. t.pige Ingbor Angrimsd?27
 • Jørgen Lødenson Flå og Marit Sjursdatter Kjønnan er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Løden Jørgensen.
  503 Flaae
  Kongen

  1. Jørgen Lodensen
  2. kone Marit Siursd
  3. søn Loden Jørgens
  4. dat Giertrud Jørgensd26
 • Ole Pedersen og Giøda Pedersdatter Bogen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Guru Ole*.
  505 Flaae
  huusplads Bogen

  9. Ole Pedersen
  10. kone Jodda Pedersd

  venstre kolonne

  1. Guru Olsd 2 aar27
 • Fredrik Olsen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Sørflaae, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Fredriksen og Marit Jørgensdatter Voll.
  506 Sør Flaae
  selfejer

  1. Fridrich Olsen ugift
  2. hos sig haver Erik Fridrichs
  3. kone Marit Jørgensd
  4. hos sig haver Ane Pedersd

  venstre kolonne

  1. Thron Hans d. 5 Decbr 1751

  No 4
  2. Anders Andersen 7 aar27
 • Ole Michelsen og Marit Olsdatter Røås er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Elling Olson og Anne Olsdatter.
  504 Flaae
  kongen

  1. Ole Michels
  2. Marit Olsd kone
  3. søn Ole Olsen
  4. søn Ellend Olsen
  5. datter Ane Olsd27
 • Flaa er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Sørflaae, Rennebu.
  506 Sør Flaae - ganske øde
  Ole Slipper27
 • Jørgen Ellevson er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Plads Flaaerab under 504 Flaae, Rennebu.
  Gårdnr:???28
 • Knud Olsen Flaae og Anne Torgiersdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Flaa, Rennebu.
  Gårdnr:50528
 • Jørgen Lødenson Flå og Marit Sjursdatter Kjønnan er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Flaa, Rennebu.
  Gårdnr:50328
 • Fredrik Olsen og Gunnild Siversdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Sørflaae, Rennebu.
  Gårdnr:50628
 • Ole Michelsen og Marit Olsdatter Røås er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Flaa, Rennebu.
  Gårdnr:50428
 • Flaa er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Sørflaae, Rennebu.
  Gårdnr:506øde28
 • Flaa er oppført i manntallet 1769 på Flaa, Rennebu.
  Øde29
 • Knud Olsen Flaae og Anne Torgiersdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Pedersen, Giøda Pedersdatter Bogen, Guru Ole* og Brønil Ole*.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Knud Olsen 66 7giftt
  2 AneTorgersd 66 7giftt
  3 Even t46 6
  4 Thor t42 6
  5 Claus t16 2
  6 Mali t32 4
  7 Ribor t22 3
  8 Randi t20 3
  9 OlePeders. 55 7giftt
  10 Jodda 30 4giftt
  11 Guru Ole* b71
  12 Brønil Ole* b5130
 • Jørgen Lødenson Flå og Marit Sjursdatter Kjønnan er oppført i manntallet 1 august 1769 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Løden Jørgensen, Løden Jørgensen den yngre og Giertrud Jørgensdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Jørgen Lødens. 60 7giftt
  2 MaritSiursd. k50 7giftt
  3 LødenJørgen* b26 4 Sold.
  4 LødenJørgen* b24 3
  5 Giertrud Jørgen* b20 331
 • Fredrik Olsen og Siri Sivertsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Fridrich*, Erik Fredriksen og Marit Jørgensdatter Voll.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Fridrich Ols. 33 5giftt
  2kone Siri 23 3giftt
  3 OleFridrich* b12 2
  4 Kari t36 5
  5Ind. Erich 66 7giftt
  6 Marit 60 7giftt29
 • Ole Michelsen og Marit Olsdatter Røås er oppført i manntallet 1 august 1769 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Mikkel Olson, Elling Olson, Anne Olsdatter, Jørgen Ellevson, Ingeborg Halvorsdatter, Ellef Jørgen*, Mali Jørgensdatter Flå og Brønel Jørgen*.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 OleMichels. 58 7giftt
  2 MaritOlsd 56 7giftt
  3 Michel Ole* b22 3
  4 Ellend Ole* b20 3
  5 AneOle* b27 4
  6PJørgen 36 5giftt
  7 Ingbor 31 4giftt
  8 EllefJørgen* b51
  9 Mali Jørgen* b31
  10 Brønel Jørgen* b11
  11 IndMarit Inderst46 6ug
  12 Dordi b17 3
  13 Joen b92
  14 Ingbor b6130
 • Mikkel Larss. er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Flaa, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Mikkelsen, Mikkel Knutson, Ole Mikkelsen, Sigri Knudsdatter, Rasmus Tronsen, Marit Olsdatter, Ane Rasmusdatter, Brynhild Andersdatter, Marit Fredriksdatter, Knut Mikkelson, Ingebor Sjurss., Jørgen Sjurss., Gunil Knudsdatter, Ane Knudsdatter, Ingbor Johansdatter, Ola Trondson, Ragnil Olsdatter, Ane Andersdatter, Marit Mikkelsdatter, Lars Evensen, Jon Sjurss., Marit Jonsdatter, Mali Jørgensdatter Flå, Jon Olsen, Jodda Sivertsdatter, Even Knudss., Randi Larsdatter, Fredrik Knudss., Marit Olsdatter, Knud Evensen, Marit Knutsdatter Flå, Gunhild Torgersdatter, Randi Thoresdatter, Kari Larsdatter, Haldis Olsdatter, Mikkel Olss., Ingbor Thoresdatter, Mali Knudsdatter, Gjertrue Knudsdatter og Jon Rasmuss.32
 • Flaa er oppført i manntallet 1825 på Flaa, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  505     Flaae3     Brønil     Andersd.          K     50          
  505     Flaae3     Even     Knudss.          M     20          
  505     Flaae3     Ole     Knudss.          M     10          
  505     Flaae3     Gunnil     Knudsd.          K     24          
  505     Flaae3     Marit     Knudsd.          K     17          
  505     Flaae3     Ane     Knudsd.          K     13          
  505     Flaae3     Torger     Evenss.          M     45          
  505     Flaae3     Jon     Nielss.          M     36          
  505     Flaae3     Esten     Anderss.          M     17          
  505     Flaae3     Tron     Thoress.          M     28          
  505     Flaae3     Mali     !!     Kalvhagen     K     56          
  505     Flaae3     Jon     Sjurss.          M     26          
  505     Flaae3     Jørgen     Sjurss.          M     18          
  505     Flaae3     Ragnil     Pedersd.          K     26          
  505     Flaae3     Kjersti     Torgersd.          K     1          
  505     Flaae3     Ole     Larss.     Moen     M     42          
  505     Flaae3     Ingebor     Rasmusd.          K     29          
  505     Flaae3     Lars     Olss.          M     5          
  505     Flaae3     Jon     Olss.          M     2          
  505     Flaae3     Marit     Andersd.          K     40          
  505     Flaae3     Ane     Larsd.          K     60          
  505     Flaae3     Ingebrigt     !!     Bogen     M     40          
  505     Flaae3     Haldiis     Olsd.          K     54          
  505     Flaae3     Mette     Ingebrigtsd.          K     11          
  505     Flaae3     Ole     Thoress.          M     2733          
 • Flaa er oppført i manntallet 1825 på Flaa, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  504     Flaae2     Jon     Olss.          M     34          
  504     Flaae2     Mali     Evensd.          K     29          
  504     Flaae2     Ole     Mikkelss.          M     63          
  504     Flaae2     Marit     Jonsd.          K     58          
  504     Flaae2     Mikkel     Olss.          M     22          
  504     Flaae2     Ragnil     Olsd.          K     37          
  504     Flaae2     Tron     Rasmuss.          M     37          
  504     Flaae2     Marit     Evensd.          K     24          
  504     Flaae2     Lisbet     Mikkelsd.          K     15          
  504     Flaae2     Ole     Jonss.          M     1          
  504     Flaae2     Marit     Olsd.     Moen     K     60          
  504     Flaae2     Ole     Tronss.          M     32          
  504     Flaae2     Marit     Tronsd.          K     34          
  504     Flaae2     Ole     Evenss.          M     6133          
 • Flaa er oppført i manntallet 1825 på Flaa, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  503     Flaae1     Ole     Mikkelss.          M     27          
  503     Flaae1     Lars     Evenss.          M     52          
  503     Flaae1     Mikkel     Larss.          M     21          
  503     Flaae1     Marit     Mikkelsd.          K     25          
  503     Flaae1     Kari     Larsd.          K     21          
  503     Flaae1     Randi     Larsd.          K     17          
  503     Flaae1     Marit     Olsd.          K     63          
  503     Flaae1     Ole     !!     Rabben     M     54          
  503     Flaae1     Guri     Jonsd.          K     55          
  503     Flaae1     Jørgen     Olss.          M     25          
  503     Flaae1     Marit     Olsd.          K     2233          
 • Flaa er oppført i manntallet 1825 på Flaa, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  506     Flaae4     Knud     Mikkelss.          M     68          
  506     Flaae4     Marit     Frederiksd.          K     52          
  506     Flaae4     Frederik     Knudss.          M     24          
  506     Flaae4     Mikkel     Knudss.          M     18          
  506     Flaae4     Erik     Knudss.          M     10          
  506     Flaae4     Gjertrue     Knudsd.          K     13          
  506     Flaae4     Sigri     Knudsd.          K     21          
  506     Flaae4     Rasmus     Tronss.          M     65          
  506     Flaae4     Ingebor     Johansd.          K     64          
  506     Flaae4     Marit     Rasmusd.          K     3533          

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind II side 227

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 44.
 3. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Folio 90 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 226b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 5. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 314b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 6. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 274 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 7. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 540 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 8. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 430b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 9. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 42 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/53
 10. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 182 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/193
 11. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 158b, http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/170
 12. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 260b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/272
 13. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 239 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/250
 14. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 260 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/271
 15. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 522 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/533
 16. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 528 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/539
 17. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 290 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 18. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 516b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 19. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 542 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 20. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 161 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 21. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 351b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/362
 22. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1108.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 23. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1458.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 24. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1111.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 25. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 23b.
 26. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 83.
 27. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 84.
 28. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 12b.
 29. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 48a.
 30. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 47b.
 31. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 47a.
 32. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 33. [S40] Folketelling 1825 Meldal.