Iver Arnsen Atvendingen1

f. 1673, d. 1749

Familie 1: Kirsten Olsdatter Asbjørnslett f. 1674, d. circa 1712

Familie 2: Ingeborg Ifversdatter f. 1686, d. 1750

 • Den 7 august 1749 ble det holdt skifte på Atvendtingen, Orkdal, hos Ingeborg Ifversdatter etter hennes ektemann Iver Arnsen Atvendingen imellom igjenlevende enke og deres barn, Anders Iversen Attvending, Jon Iversen og Aren Iversen Attvending. Formyndere for de umyndige barn var Siver Brønnelsen Winterdallen. Se gården Attvendingen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 269-270

  Anno 1749 Torsdagen den 7de Augusty

  Sted: Atvendingen udi Ørchedals fogderie og dito tinglaug hos Ingeborg Ifversdatter

  Hovedperson: hendes avdøde mand Ifver Arntsen som boede og døde paa ermelte gaard

  Arvinger: Enken og hendes med benævnte avdøde mand udi ægteskab tillsammen avlede 3 levende børn
  1. Anders Ifversen, gammel 35 aar, gift, boende paa benævnte gaard Adtvending
  2. Jon Ifversen, gammel 32 aar, gift, boende paa gaarden Svarchaasen?
  3. Arn Ifversen, gammel 22 aar

  Vurderingsmenn: lensmanden Jon Jonsen Moe og Siver Brønnelsen Winter?

  Sum formue : 38 1 20
  Sum gjeld : 8 2 -
  Igjen å arve: 29 3 20

  Til formynder for den umyndige søn blev beskikket en ubeslægtet mand Siver Brønnelsen Winterdallen4

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Iver Arnsen Atvendingen er oppført i manntallet 1701 på Attvendingen, Orkdal.
  (2) Ifuer Arnsen Atvending 28 år med sønn Ole Ifuersen 1 år6

Kildehenvisninger

 1. [S391] Kirkebok Orkdal 1695-1716 avskrift: Side 204.
 2. [S391] Kirkebok Orkdal 1695-1716 avskrift.
 3. [S362] Klokkerbok Orkdal 1743-1765 avskrift: Side 526.
 4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 269 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/283
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 301b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/317
 6. [S442] Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag.