Lars Mikkelson1

f. 1733, d. 1762

Familie 1: Mali Rasmusdatter f. 7 mai 1724, d. circa 1760

Familie 2: Ildri Ingebrigtsdatter f. 1739, d. 1810

 • Den 11 januar 1762 ble det holdt skifte på Slette, Rennebu, hos Ildri Ingebrigtsdatter etter hennes ektemann Lars Mikkelson imellom igjenlevende enke og deres barn, Anne Larsdatter og Lars Larsen. Enkens laugverge var Svend Michelsen Schamfær. Formyndere for de umyndige barn var Michel Knudsen og Engel Ellevson. Se gården Slette for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa06 - Folio 373

  Anno 1762 Mandagen den 11te Janvarii ...
  ...
  holden een Lovlig Registering og vurdering till paafølgende lovlig skifte og Deeling paa
  gaarden Slette udi Renneboe Tinglaug hos den ærlige og gudfrygtige Danneqvinde Ildri
  IngebregtsDaatter efter hendes avdøde mand den ærlige og velagte nu salige Dannemand Lars Mi-
  chelsen till rigtighed imellem hans forbenævnte igienlevende Enke paa den eene, og den salig
  mand i hands første ægteskab avlede eneste Daatter navnlig: Anne LarsDaatter paa den anden
  siide; Till Laugværge for Enken var overværende hendes salig mands broder Svend Michelsen
  Schamfær, og till Vurderingsmænd var av Kongelig Majts. Foget over Ørche og Guldals Fogderie
  Seigr. Christopher Ruus opnævnt De tvende ærlige og meget velagte Dannemænd navnlig [: Lensmanden Erich Merchs Lovlige absence:] og Michell Erichsen Sundset og Ingebregt
  Tronsen Jernstad? som begge ...
  ...
  Folio 374
  ...
  Da det var kommen saa vit gav Enken till-
  kiende at hun er fugtsommelig og ventede
  ...
  Anno 1762 Onsdagen den 14de April Blev skiftet efter avgangen Lars
  Michelsen Slette paa gaarden Stochen foretagen till endelig sluttning og Deeling efter
  at Lensmanden Velagte og Vellforstandige Erich Lauritzsen Merch næst???
  4de Ejusdem hafde Communiceret skifteretten at hans efterladte Enke Den ærlige og velagte
  Danneqvinden Ildri IngebrigtsDaatter var bleven forløst med een Søn, navnlig Lars Larsen
  gammell 3 uger, Da som vidner om skiftets lovforsvarlige tillende bringelse vare tillstede
  de tvende ærlige og vellforstandige Dannemænd navnlig Ole Erichsen Stochen og Iver
  Ejnersen Rigstad, der begge ...
  ...
  Folio 375
  ...
  Till formyndere for de tvende umyndige børn blev beskikket de efter Loven næst føede Væder
  hæftige værger namlig for sønnen Lars Larsen hans moders Stivfader den ærlige og meget
  velagte Dannemand Michell Knudsen Eggen og for Daatteren Anne Larsdaatter hendes mos-
  tersmand den ærlige og velagte Dannemand Engell Ellefsen Lien; Ti ...8

2a Body (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Lars Mikkelson.
  Married widow Mali Rasmusdtr. See Slette, Gisnadalen.1

Resten

 • Lars Mikkelson tok over bygsla på Slettet 1755.12

Kildehenvisninger

 1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 204.
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 77b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/89
 3. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 251b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 161 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 5. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 233 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 6. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 390.
 7. [S247] Kirkebok Meldal 1751-1775: Side 436.
 8. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 373 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 9. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 163 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 10. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 300 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/311
 11. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 251b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/264
 12. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 389.