Ingeborg Jørgensdatter1

d. circa 1780

Familie: Joen Olsen d. circa 1769

 • Den 15 juli 1780 ble det holdt skifte på Bye, Orkdal, etter Ingeborg Jørgensdatter. Se gården By for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 593b-596b

  Anno 1780 Løverdagen den 15de Julij

  Sted: huusmandspladsen Færgestædet under gaarden Bye udi Ørchedals tinglaug

  Hovedperson: enken avg. Ingeborg Jørgensdatter

  Arvinger: hendes igienlevende børn og børnebørn
  1. Jørgen Joensen, gift og boende paa gaarden Engen her i tinglauget
  2. Ole Joensen, forhen gift og boende her paa pladsen Færgestædet, nu død og efterladt sig 3de børn
  a. Joen Olsen, gl. 8te aar
  b. Anne Olsdatter, gl. 13 aar
  c. Ingeborg Olsdatter, gl. 5 aar
  3. Mildri Joensdatter, gift med Lars Friderichsen Rønningen
  4. Anne Joensdatter, forhen gift med Ole Joensen boende paa Giølmøesøren, nu død, men efterladt sig toe levende døttre
  a. Marithe Olsdatter, gamel 22 aar
  b. Ingeborg Olsdatter, 20 aar gamel
  5. Marithe Joensdatter, gift med Mads Nielsen og boende i Tronhiem

  Vurderingsmenn: Lensmanden Monsr. Hartvig Nideros og Friderich Joensen Aspbøl

  Sum formue : 122 2 18
  Sum avgang : 57 - 18
  Igjen å arve: 65 2 -

  Formyndere for de umyndige børn blev beskikket
  for Joen Olsen, hans faders sødskendebarn Anders Larsen Opøyen
  for Anne Olsdatter, hendes faders sødskendebarn Anders Kieldsen Ødyn
  for Ingeborg Olsdatter, hendes moders søskendebarn Anders Erichsen Tronvold
  for Anne Olsdatter! Giølmøesøren efterladte 2de døttre Marithe og Ingeborg Olsdøttre, deres mosters mand Lars Friderichsen Rønningen1

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ingeborg Jørgensdatter er i ekstraskatten i 1762 registrert i husholdningen til Jens Siversen og Gunild IversdatterBy .
  Side Gardnr Gard
  143 25 130 Bye
  Fam. nr. Type Tittel Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1456 Beneficered Klæbo Kirche
  1457 Oppsidder Mann Jens Siversen M
  1458 Oppsidder Kone Gunile Iversdtr K
  1459 Barn over 12 år Datter Ingbor Joensdtr K
  1460 Barn over 12 år Sønn Iver Joensen M
  1461 Pige over 12 aar Randi Olsdtr K
  1462 Andre hos sig havende Anders Siversen M
  1463 1 Husmenn og inderster Mann Iver M
  1464 1 Husmenn og inderster Kone Marit Olsdtr K
  1465 1 Husmenn og inderster Inderst. Enken Maritte K
  1466 2 Husmenn og inderster Færgemand Mann Joen M
  1467 2 Husmenn og inderster Kone Ingbor Jørgensdtr K
  1468 2 Husmenn og inderster Sønn/mann Ole Joensen M
  1469 2 Husmenn og inderster Kone Kari Jacobsdtr K
  1470 2 Husmenn og inderster Datter Sigri Joensdtr K4

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 593b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/613
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 94b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/106
 3. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 194b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/206
 4. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe