By

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • By er oppført i manntallet 1701 på By, Orkdal.
  (1) Sifuer Olsen Bye 38 år. Soldat Jon Elensen (?) Bach 32 år (2) Ras (?) Fridriksen Bye 38 år med stesønn Jon Olsen 16 år. Tjenere Erik Fridriksen, vanfør, 20 år. (3) Soldat Lars Olsen Nedre Bye 62 år, Sifuer Olsen 17 år (4) Nedre Bye øde (5) Jon Knudsen Nedre Bye 29 år med sønn Knud Jonsen 1 år31
 • Ola Larsson Voll og Maret Larsdatter er oppført i ekstraskatten 1762 på Nederbye, Orkdal.
  Side Gardnr Gard
  146 25 133 Nederbye
  Type Tittel Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1483 Self Ejer Mann Ole Larssen M
  1484 Self Ejer Kone Marit Larsdtr K
  1485 Tjenestefolk Fridrik Mikkelsen M
  1486 Pige over 12 aar Siri Larsdtr K
  1487 Pige over 12 aar Ane Olsdtr K
  1488 Husmenn og inderster Inderst Guri Eriksdtr K32
 • By er oppført i ekstraskatten 1762 på Nederbye, Orkdal.
  Side Gardnr Gard
  147 25 134 Nederbye
  Type Tittel Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1489 Mann Ole Endresen M
  1490 Kone Marit Amundsdtr K
  1491 Barn over 12 år Datter Berte Olsdtr K
  1492 Andre hos sig havende Mann Amund Amundsen M
  1493 Andre hos sig havende Kone Eli Arnsdtr K
  1494 Husmenn og inderster Skoemager Mann Jacob Arnsen M
  1495 Husmenn og inderster Kone Berte Olsdtr K
  1496 Husmenn og inderster Datter Randi Jacobsdtr K
  1497 Husmenn og inderster Inderst. Enken Enke Ingbor Carlsdtr K33
 • By er oppført i ekstraskatten 1762 på Nederbye, Orkdal.
  Side Gardnr Gard
  145 25 132 Nederbye
  Type Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1477 Self Ejer Mann Anders Knudsen M
  1478 Self Ejer Kone Berte Pedersdtr K
  1479 Tjenestefolk Simen Eriksen M
  1480 Husmenn og inderster Mann Ole Olsen Moen M
  1481 Husmenn og inderster Kone Marit Siversdtr K
  1482 Husmenn og inderster Datter Ane Olsdtr K34
 • Jens Siversen og Gunild Iversdatter er oppført i ekstraskatten 1762 på Bye, Orkdal.

  Disse personene er også oppført samme sted Ingeborg Jensdatter, Iver Jensen, Joen Olsen, Ingeborg Jørgensdatter, Ole Jonsen, Kari Jacobsdatter og Sigri Jonsdatter.
  Side Gardnr Gard
  143 25 130 Bye
  Fam. nr. Type Tittel Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1456 Beneficered Klæbo Kirche
  1457 Oppsidder Mann Jens Siversen M
  1458 Oppsidder Kone Gunile Iversdtr K
  1459 Barn over 12 år Datter Ingbor Joensdtr K
  1460 Barn over 12 år Sønn Iver Joensen M
  1461 Pige over 12 aar Randi Olsdtr K
  1462 Andre hos sig havende Anders Siversen M
  1463 1 Husmenn og inderster Mann Iver M
  1464 1 Husmenn og inderster Kone Marit Olsdtr K
  1465 1 Husmenn og inderster Inderst. Enken Maritte K
  1466 2 Husmenn og inderster Færgemand Mann Joen M
  1467 2 Husmenn og inderster Kone Ingbor Jørgensdtr K
  1468 2 Husmenn og inderster Sønn/mann Ole Joensen M
  1469 2 Husmenn og inderster Kone Kari Jacobsdtr K
  1470 2 Husmenn og inderster Datter Sigri Joensdtr K35
 • Hermund Eriksen og Ingeborg Joensdatter er oppført i ekstraskatten 1762 på Bye, Orkdal.

  Disse personene er også oppført samme sted Joen Anderssen, Berte Siversdatter og Brønil Joensdatter.
  Side Gardnr Gard
  144 25 131 Bye
  Type Tittel Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1471 Beneficered Klæbo Kirche
  1472 Oppsidder Mann Hermund Eriksen M
  1473 Oppsidder Kone Ingbor Joensdtr K
  1474 Husmenn og inderster Mann Joen Anderssen M
  1475 Husmenn og inderster Kone Berte Siversdtr K
  1476 Husmenn og inderster Datter Brønil Joensdtr K36

7a Body (Both, WO)

Bokreferanser

 • .
  Se Orkdalsboka Bind 4 side 65

Kildehenvisninger

 1. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Side 33 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/27
 2. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 36 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/48
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 45 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/57
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 123 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/137
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 180b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/194
 6. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 223b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/232
 7. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 299 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/314
 8. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 313 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/328
 9. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 522 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/532
 10. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 566 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/581
 11. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 128 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/144
 12. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 94b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/106
 13. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 120 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/131
 14. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 194b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/206
 15. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 196 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/207
 16. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 262 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/273
 17. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 465 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/1
 18. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 593b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/613
 19. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: SAT, Orkdal sorenskriveri, 3/3Aa/L0008: Skifteprotokoller, 1782-1796, s. 203b-204a
  Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090206640216http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 20. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 336b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 21. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 344 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 22. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 570b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/586
 23. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 655 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 24. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 66 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 25. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 185b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 26. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 362b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/373
 27. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 384 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 28. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 419 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/429
 29. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 450b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 30. [S77] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1806 - 1823: Side 357 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24709/1
 31. [S442] Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag.
 32. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 33. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 34. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 35. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 36. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 37. [S682] Trulova Orkdal 1695-1716 avskrift.
 38. [S656] Vigde Orkdal 1695-1708 avskrift.
 39. [S636] Døypte Orkdal 1715-1776 avskrift.
 40. [S637] Gravlagde Orkdal 1715-1776 avskrift.
 41. [S642] Trulova Orkdal 1715-1776 avskrift.
 42. [S643] Vigde Orkdal 1715-1776 avskrift.
 43. [S636] Døypte Orkdal 1715-1776 avskrift: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 44. [S639] Trulova Orkdal 1776-1799 avskrift.
 45. [S415] Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag.