Marit Iversdatter Rise1

f. 1703, d. 2 mars 1763
 • Den 15 juni 1763 ble det holdt skifte på Riisse, Rennebu, etter Marit Iversdatter Rise imellom de etterladte arvinger, søsken Rasmus Iverson Rise, Anne Iversdatter Rise og Marii Iversdatter, søskens barn Rasmus Rasmusson Rise, Anne Rasmusdatter Rise, Ellef Olsen og Iver Olsen, søskens barnebarn Catrine Larsdatter og Gunild Larsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Arnt Rasmusson Skamferseter. Se gården Risen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa06 Folio 482

  Anno 1763 Onsdagen den 15de Junii blev efter fore-
  ...
  holden en lovlig registering og vurdering till paafølgende skifte og deeling paa een huusmands-
  plads under gaarden Riisse udi Renneboe tinglaug, efter avdøde ærlige og gudfrygtige Danne-
  qvinde nu salige Marithe IversDaatter; Till rigtighed imellem besagde sterboets Creditorer
  paa den eene, og den avdødes sødskende som lovlige arvinger nemlig: 1. Rasmus Iverssen forhen
  boende paa benævnte gaard Riisse nu Døed, men efterladt sig 2de børn 1 søn og 1 Daatter navnlig
  Rasmus Rasmussen gift og boende paa til benævnte gaard Riisse; Anne RasmusDaatter forhen bo-
  ende paa gaarden Eggen her i tinglauget nu Døed, men efterladt sig 2 Døttre navnlig: Catrina
  LarsDaatter gammell 8te aar og Gunnild LarsDaatter 6 aar gammell. 2. Anne IversDaatter for-
  hen boende paa bemelte plads nu Døed, men efterladt sig 2de sønner navnlig: Ellef Olsen gift
  og boende paa een huusmandsplads under gaarden Klingen i Ørchedals Tinglaug, Iver Olsen
  boende paa tilbenævnte plads under gaarden Riisse; og 3die Marii IversDaatter gift og boende
  paa een Sejerdals Plads her i Præstegieldet. Paa De u-myndige børns vejgne var tillstæde
  Deres fader Den ærlige og Velagte Dannemand Lars Jensen Eggen og som vuderingsmænd
  var av kongelig Mayts. foget over Ørche og Guldals fogderie Seigr. Christopher Ruus opnævnt
  de tvende ærlige og vellforstandige Dannemænd navnlig Lensmanden Erich Lauritzsen
  Merch og Engell Michelsen Riisse som ...
  ...
  Folio 482
  ...
  Till formyndere for de tvende u-myndige børn blev beskikket de efter loven næst
  føede værger nemlig for Catrina LarsDaatter hendes modrbroder den ærlige og velagte
  Dannemand Rasmus Rasmussen Riisse; og for Gunnild LarsDaatter den ærlige og velagte Danne-
  mand Arnt Rasmussen SchamfærSetter; Thi ...2

6b Folketellinger (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 369.
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 481 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 114.