Mikkel Halvorson1

f. 1696, d. 1777
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Mikkel Halvorson ble født i 1696 i Rennebu1 Han var sønn av Halvor Erikson og Gurru.1,2
Mikkel Halvorson er oppført som barn av Gurru i manntallet den 1 februar 1706 på Hæffuerlien, Rennebu, (ukjent).3 Mikkel Halvorson var gift med Kirsti Pedersdatter i Rennebu4,5,1
I skiftet etter Haagen Siursen den 6 april 1742 på Gissenaas, Rennebu, er hendes modrbroder Mikkel Halvorson beskikket til formynder for Sigri.6
Hendes fader Michel Heverlien er nevnt som laugverge for Enken i skiftet etter Ole Nilsen i 1755 på Brubakken, Rennebu.7
I skiftet etter Erich Halvorsen den 9 november 1762 på Pl. Olsbach, Rennebu, er hans fadrbroder Mikkel Halvorson beskikket til formynder for Anders Erichsen.2
Mikkel Halvorson og Kirsti Pedersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Hæverlie, Rennebu.
554 Hæverlie
Particp

1. Michel Halvors
2. kone Kirsti Pedersd
3. søn Niels Olsen
4. hos sig haver Johan Michels
5. kone Marit Olsd

venstre kolonne

1. Michel Johs 1 aar
5
Mikkel Halvorson er i manntallet den 1 august 1769 registrert i husholdningen til Johannes Mikkelson Hæverli og Marit Olsdatter på Hæverlie, Rennebu.4 Mikkel Halvorson døde i 1777 i Rennebu1

Barn av Mikkel Halvorson og Kirsti Pedersdatter

Kilder

  1. [S109] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind III Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1986).
  2. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  3. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  4. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  7. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
Close