Knut Eriksen Aunet1,2

f. 1664, d. 1741
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Knut Eriksen Aunet.
Ola er den første drivaren vi kjenner til her. I 1628 betalte 'Oluf Lillebuum', som Aunet vert kalla i lensrekneskapane, skatt som øydegardsmann. I 1635 slo Amund seg ned som drivar på Aunet saman med Ola. Amund sat berre nokre få år med bygsla. I 1639 betalte Otte Engelson 3,5 rdlr i førstebygsel for Aunet 'som Amund fradøde og han igjen ægter enken'. Slik vart det både gård og kjerring på Otte. Ola sat med garden fram til om lag 1650, då Arnt, f. 1606, d. 1690. tok over. I 1660-åra budde det og ein husmann på garden, Ola Engelson. Arnt er nemd som brukar fram til 1690. Då han døyde, vart dei 2 gardane slegne saman og driven av Knut Erikson. Knut var sonen til Erik som hadde gifta seg med Brønnil, kona til Otte Engelson. Knut Erikson var brukar 1690 - 1741. Skifte 1741 på Aune.
1 Han ble født i 1664 i Rennebu1,2 Han var sønn av Erik Aunet og Brønild Aunet.
Knut Eriksen Aunet tok over bygsla på Aunet Ååsted 1690.1 Knut Eriksen Aunet var gift med Ragnhild Rasmusdatter i Rennebu3,1,2
Knut Eriksen Aunet er oppført i manntallet 1701 på Øfne, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
460 459 55 Rennebu Øfne
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
1151 459 Knud Erichs. 32 Hovedperson Soldat
4
Knut Eriksen Aunet og Ragnhild Rasmusdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Ønne, Rennebu.
Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
Knud 56
q Ragnild 31
b Kari 6
Erich 4
Gunild 0 19 uger
t.folch Trond 23
Maret 20
5 Knut Eriksen Aunet døde i 1741 i Rennebu1,2,3
Den 11 april 1741 ble det holdt skifte på Aune, Rennebu, hos Ragnhild Rasmusdatter etter hennes ektemann Knut Eriksen Aunet imellom igjenlevende enke og deres barn, Rasmus Knutson Aune, Gunhild Knutsdatter Aune, Kari Knutsdatter Aune og Marit Knutsdatter Aune
3Aa04 Folio 365
1741.11.april
Aune
Knut Eriksen,avdød
Ragnhild Rasmusdatter
Erik som bodde på gården
Rasmus soldat 22 år
Gunild gift meg Angrim Arnsen Ilbroen
Kari,enke på gården Ås,verge hennes svoger Løden Bjerkaker
Marit gift med Jørgen Myren
3

Barn av Knut Eriksen Aunet og Ragnhild Rasmusdatter

Kilder

  1. [S109] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind III Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1986).
  2. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  3. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
Close