Kari Knutsdatter Aune1,2

f. 1711, d. 1801
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Kari Knutsdatter Aune ble døpt i Rennebu5 Hun.
Bind III s. 25: Kari f.1699. Gift med enkemann Ola Ry (Ner-Ry). Brukarar på Ås.
Bind IV s 461: Gift første gang med Enkemann Ola Olson Ry fødd på Bjerkaker i 1684, d.1741. Barn: Knut f.1736. Gift med Marit Gravaksel. De bodde i Viggja i Børsa. Gunhild f. 1738, d.1761. Ola f. 1741. Gift med Ingeborg Voll. Brukarar på Lånke.
6 Hun er muligens samme person som Kari Knutsdatter; Er det samme person? Kari Knutsdatter Aune ble født i 1711 på Aunet, Rennebu,1,2 Hun var datter av Knut Eriksen Aunet og Ragnhild Rasmusdatter.3,4 Kari Knutsdatter Aune var gift med Ola Olsson Bjerkaker i Rennebu4
Kari Knutsdatter Aune er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Ola Olsson Bjerkaker den 16 mars 1741 på Aas, Rennebu.3
Kari Knutsdatter Aune er nevnt som datter i skiftet etter Knut Eriksen Aunet den 11 april 1741 på Aune, Rennebu.3 Kari Knutsdatter Aune var gift med Jon Rasmusen Gorset d.y. i Rennebu4,7,8,9,10,1
Kari Knutsdatter Aune er nevnt som mor i skiftet etter Gunhild Olsdatter Ry den 14 august 1761 på Aas, Rennebu.4
Kari Knutsdatter Aune og Jon Rasmusen Gorset d.y. er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Aas, Rennebu.
594, 595 Aas
selfejer

1. Joen Rasmusen
2. kone Kari Knudsd
3. søn Rasmus Jonsen
4. dat Ragnil Jonsd

venstre kolonne

1. Jon Jonsen 8 aar
11
Kari Knutsdatter Aune og Jon Rasmusen Gorset d.y. er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Aas, Rennebu.
Gårdnr:594, 595
9
Kari Knutsdatter Aune og Jon Rasmusen Gorset d.y. er oppført i manntallet 1 august 1769 på Aas, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 Joen Rasmus. 49 7gift
2kKari Knudsd. 54 7gift
3 Rasmus Joen* b25 4 Sold.
4 Joen Joen* b14 2
5RagGuru t17 3
6 Giertrud t17 3
7 Ole t18 3
8POle Ind28 4ugift
9PGiertrud 50 7ugift
10 Ole b16 2
11 Marit b14 2
8 Kari Knutsdatter Aune døde i 1801 i Rennebu1,2,12 Hun ble gravlagt den 1 februar 1801 i Rennebu kirke
Septuagesima 1801
Enken Kari Knudsdatter Aas 89 7/12 aar
12

Barn av Kari Knutsdatter Aune og Ola Olsson Bjerkaker

Barn av Kari Knutsdatter Aune og Jon Rasmusen Gorset d.y.

Kilder

 1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
 2. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
 3. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
 4. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
 5. [S622] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 døpte.
 6. [S109] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind III Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1986).
 7. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
 8. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 9. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
 10. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
 11. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 12. [S92] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1776-1815.
Close