Mikkel Erikson1

f. 1648, d. 1694
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Mikkel Erikson.
Skifte 2.4.1695. Barnas formynder deres farbror Even Eriksen Sundset Søgard Hol.
1 Han ble født i 1648 på Sundset (Oppstuggu), Rennebu,2,1 Han var sønn av Erik Mikkelson Sundset og Gjertrud Sundset.2 Mikkel Erikson er oppført som barn av Erik Mikkelson Sundset i manntallet i 1666 på Sundsætt, Rennebu, (ukjent).3 Mikkel Erikson var gift med Gjertrud Lødensdatter Bjerkaker i Rennebu4,2,1,5 Mikkel Erikson døde i 1694 på Sundset, Rennebu,2,1,5,4,6
Den 2 april 1695 ble det holdt skifte på Sundset, Rennebu, etter Mikkel Erikson
Mikkel Eriksen Sundsætt, skifte 2 apr 1695 Orkdal
Arv: 75 Rdlr, 2 ort
Arvinger: Løden Michelsen, Erick Michelsen, Anne Michelsdtr, Giertrud Micheldstr, Lisbett Michelsdtr
6
Den 2 april 1695 ble det holdt skifte på Sundset, Rennebu, hos Gjertrud Lødensdatter Bjerkaker etter hennes ektemann Mikkel Erikson imellom igjenlevende enke og deres barn, Løden Mikkelsen, Erik Mikkelsen, Ane Mikkelsdatter Sundset, Gjertrud Mikkelsdatter Sundset og Lisbet Mikkelsdatter. Andre som er nevnt i skiftet er Nils Helgeson Veen
3Aa01 Folio 84b

Anno 1695 d: 2 April

Sted: Sundsæt i Renneboe

Avdød: Michel Erichsen
Ektefelle: Giertru Lødensdatter

Deres barn:
1. Løden Michelsen
2. Erich Michelsen
3. Anne Michelsdatter
4. Giertrud Michelsdatter
5. Lisbet Michelsdatter

Og som K. Majts foget Mons Jørgen P.
formedelst forfald ey kunde hidkome som Landrot, b???-
ged hand alligevæl skiftehold, Hafr mand de i of??? af
Lensm. Jon Hool, Jens Braset og Sifr Sundsæt Vurderingsm.
Samt Enchens Laugværge Olle Birchager, saa og Enchens
tilstundende fastmand Niels Helges. tillige med børnenes
formyndere Evind Hool, sig til boed ??? og med
Registering, Vurdering, gields antegnelse og deling ???
??? som følger. Boed beløp sig til 166 Rdr 1 ort

3Aa02 Folio 435

Skifte 2.april 1695 på Sundset
Sl.Mikkel Eriksen Hustru Giertrud Lødensdatter
Barn:
Løden
Erik
Anne
Gjertrud
Lisbet
Fogd Jørgen Pedersen landdrott Jens Brattset Sivert Sundset
Enkens verge Ole Bjerkaker
Enkens tilkommende festemand Nils Helgesen
Barnas formynder: Evind Hol
5,4

Barn av Mikkel Erikson og Gjertrud Lødensdatter Bjerkaker

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S109] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind III Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1986).
  3. [S606] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Manntall 1663-66 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  4. [S412] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696.
  5. [S413] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 1 1689-1696, 1719-1728.
  6. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
Close