Siver Haagensen1

d. circa 1699
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Siver Haagensen.
Døbt
Rennebu
12 07 1685
Giertrud
Siur?? Hoels Husmands
2 Han og Randi Hol.
I Rennebuboka Bind IV side 187 er Ane og Siri oppgitt som barn av Sjur og Randi. De er ikke nevnt i skiftet etter Sjur og de er nok oppført som barn som følge av at de i 1706 er på gården som tjenere. De er ikke nevnt som født i kirkeboken
Siver Haagensen var gift med Randi Hol i Rennebu3 Siver Haagensen døde circa 1699 i Rennebu1
Den 3 mars 1699 ble det holdt skifte på Hoell, Rennebu, etter Siver Haagensen
Lr4 1689-1714 side 24

Ao 1699

Renneboe Tinglaug
Dend 3die Martii Blef
holden arfve skiftte paa
Hoell eftter sl. Siver Haa-
gensen

7 Rd 2 ort 12 s

Barn:
Haagen Siversen
Knud Siversen
Joen Siversen
vare hieme hos moderen
1

Barn av Siver Haagensen og Randi Hol

Kilder

  1. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
  2. [S627] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 døpte.
  3. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  4. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
Close