Gjertrud Endresdatter1

f. 1714, d. 1747
     Gjertrud Endresdatter ble født i 17141,2 Trolovelse for Gjertrud Endresdatter og Knut Jørgensen Langsletten ble kunngjort den 26 mai 1743 i Kvikne kirke
1743 Dom Exaudi
Trolovet Knudt Giørgensen og Giertru ???
Forlovere: Hans Storeng og Lars/Knud??? Olsen
2 Gjertrud Endresdatter var gift med Knut Jørgensen Langsletten. De giftet seg august 1743 i Kvikne kirke
1743
?? Augusti
Knudt Jørgensen og Giertru Endresdatter
1,2 Gjertrud Endresdatter ble introdusert den 3 november 1743 i Kvikne kirke
1743 21 post Trinitatis
Knudt Giørgensens qvinde introduceret
2 Hun ble introdusert den 21 mars 1745 i Kvikne kirke
1745 Dom 3tia udj Fasten
Knudt Langslettes qvinde introduceret
2 Hun ble introdusert den 25 mars 1746 i Kvikne kirke
1746 Die Annune Maria
Knudt Langslettens qvinde introduceret
2 Hun døde i 1747 i Kvikne1,2 Hun ble gravlagt den 24 desember 1747 i Kvikne kirkegård
d. 24. desembris (1747) er Giertru Indre(s)datter udsat udj Zvickne kierche?gaard, af alder 33 aar og døde paa Barselseng
1,2

Barn av Gjertrud Endresdatter og Knut Jørgensen Langsletten

Kilder

  1. [S84] 1 Notat - Knut Stafne, notat. Arnt Stavne.
  2. [S291] 1 Kirkebok - Arnt Stavne. Ministerialbok Kvikne 1739-1756.
Close