Knut Jørgensen Langsletten1,2

d. 1756
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Knut Jørgensen Langsletten ble født Trolovelse for Knut Jørgensen Langsletten og Gjertrud Endresdatter ble kunngjort den 26 mai 1743 i Kvikne kirke
1743 Dom Exaudi
Trolovet Knudt Giørgensen og Giertru ???
Forlovere: Hans Storeng og Lars/Knud??? Olsen
3 Knut Jørgensen Langsletten var gift med Gjertrud Endresdatter. De giftet seg august 1743 i Kvikne kirke
1743
?? Augusti
Knudt Jørgensen og Giertru Endresdatter
4,3 Knut Jørgensen Langsletten var gift med Lusia Lagesdatter. De giftet seg 1749 Knut Jørgensen Langsletten var gift med Lusia Lagesdatter. De giftet seg 6 juli 1749 i Kvikne
Dom 5te post Trinitatis. Knudt Giørgensen Langsletten og Lucie Lagesdatter copuleret
4,2,3 Knut Jørgensen Langsletten døde i 1756 i Kvikne3 Han ble gravlagt den 4 juni 1756 i Kvikne kirkegård
1756 4de Junij Knudt Langsletten undsat i Qvichne kierckegaard.
3

Barn av Knut Jørgensen Langsletten og Gjertrud Endresdatter

Barn av Knut Jørgensen Langsletten

Barn av Knut Jørgensen Langsletten og Lusia Lagesdatter

Kilder

  1. [S82] 1 Muntlig - Knut Stafne, samtale.
  2. [S176] 1 Bok - Olav Tryggve Hagen. Kvikne Ei bygdebok Bind II Gardsbruk - Koparverk (, 1951).
  3. [S291] 1 Kirkebok - Arnt Stavne. Ministerialbok Kvikne 1739-1756.
  4. [S84] 1 Notat - Knut Stafne, notat. Arnt Stavne.
  5. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
Close