Giødda Angrimsdatter1

f. 1737, d. 1803
     Giødda Angrimsdatter Land.2 Se tema Einer Jørgensen født ca 1763 Rennebu til Lensvik ? I slektsforum: lenke. Hun ble født i 1737 på Holsbakk (plass under Hol Oppstuggu), Rennebu,3,4 Hun var datter av Angrim Engelsen og Mali Thoresdatter.1 Trolovelse for Giødda Angrimsdatter og Jørgen Einarson Voll ble kunngjort i 1761 i Rennebu
1761 Festo adsiles? ?? Rbo
Jørgen Vold med Jodda Hoel
Sergiant Lind og Torger Hoel
5,6 Giødda Angrimsdatter var gift med Jørgen Einarson Voll. De giftet seg 17 mai 1761 i Rennebu
Brudevielser 1761
Festo Trinit R
Jørgen Ejners. Vold og
Jodda Angrimsd. Hoel
5,1,7,2,3,4
Giødda Angrimsdatter er i manntallet den 1 desember 1762 registrert i husholdningen til Einar Torgerson Skauge og Gjertrud Sjursdatter på Wold, Rennebu.8
Giødda Angrimsdatter og Jørgen Einarson Voll er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Wold, Rennebu.
Gårdnr:476død anført 1767
6
Einar Torgerson Skauge og Gjertrud Sjursdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Vold, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1Ind. Ejner 82 7giftt
2 Giertrud 76 7giftt
3Ind. Jørgen Ejners. 40 5giftt
4 Jodda 32 4gifttLand.
5 EjnerJørgen* b51
6 Angrim Jørgen* b31
7 Torger Jørgen* b 1/2 1
2
Giødda Angrimsdatter er nevnt som datter i skiftet etter Mali Thoresdatter den 26 mars 1772 på Plads under Hoel, Rennebu.1
Giødda Angrimsdatter er nevnt som datter i skiftet etter Angrim Engelsen den 29 mars 1776 på Hougen under Nedre Hoel, Rennebu.1
Giødda Angrimsdatter er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Jørgen Einarson Voll den 26 oktober 1785 på Vold, Rennebu.7 Giødda Angrimsdatter døde i 1803 i Meldal9,3
Den 16 september 1803 ble det holdt skifte på Weduelhoug under Weduel, Meldal, etter Giødda Angrimsdatter imellom igjenlevende barn, en ukjent person
3Aa09 Folio 369b-370

Aar 1803 den 16 september

Sted: Weduelhoug under gaarden Weduel i Meldal tinglaug

Avdød: Enken Jodda Angrimsdatter

Arvinger: hennes barn
1. Ejner Jørgensen, over myndig aar, boende i Lensvigen
2. Thore Jørgensen, over myndig aar, boende paa en gaard kaldet Grønningen i Lensvigen
3. Mali Jørgensdatter, 28 år, ugift, formynder er forhen opnævnt Ejner Siversen Hoel af Renneboe

Boets formue: 16-0-16
Boets gjeld: 4-0-0
9

Barn av Giødda Angrimsdatter og Jørgen Einarson Voll

 • Gjertrud Jørgensdatter8,3 f. 1762, d. 1763
 • Einer Jørgensen7 f. 1763
 • Angrim Jørgensen7 f. 1764, d. 1786
 • Torger Jørgensen3 f. 1768, d. 1771
 • Torger Jørgensen7 f. 1770
 • Malii Jørgensdatter7 f. 1774
 • Thore Jørgensen7 f. 1778

Kilder

 1. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
 2. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 3. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
 4. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
 5. [S247] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1751-1775.
 6. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
 7. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
 8. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 9. [S333] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1796 - 1805.
Close