Angrim Engelsen1

f. 1699, d. 1776
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Angrim Engelsen.
Holsbakk - Plass under Oppstuggu Plassen lå trolig oppe i bakkane ovenfor Oppstuggu, men ikke sikkert. Plassen vart fraflyttet tidlig på 1800-tallet. Det ser ut til at plassen vart ryddet omkring 1740 av Angrim Engelson. Vart nedlagt da Angrim og Ingeborg var borte.
Han er muligens samme person som Angrim Engelsen. Angrim Engelsen ble født i 1699 i Rennebu2,3 Han var sønn av Engel Ner Hol. Angrim Engelsen var gift med Mali Thoresdatter i Rennebu1,4,2
Angrim Engelsen er nevnt som svigersønn i skiftet etter Tore Knudsen den 27 mars 1733 på Hol, Rennebu.5
Angrim Engelsen er i manntallet den 1 desember 1762 registrert i husholdningen til Torgier Joensen Hoel og Randi Larsdatter på Hoel, Rennebu.6
Torgier Joensen Hoel og Randi Larsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Hoel, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 Torger Joensen 61 7gift
2 RandjLarsd 67 7gift
3 Tron Torger*b 36 5
4 ThoreTorger* b26 4 Sold.
5 ErichTorger* b20 3
6 BeritTorger* b23 3
7 Kirsti t21 3
8 Lars t18 3
9PAngrim 70 7gift
10 Malj 67 7gift
4
Angrim Engelsen er oppgitt som avdødes ektemann i skiftet etter Mali Thoresdatter den 26 mars 1772 på Plads under Hoel, Rennebu, (ukjent).7
Angrim Engelsen er oppgitt som avdødes ektemann i skiftet etter Mali Thoresdatter den 26 mars 1772 på Plads under Hoel, Rennebu.1 Angrim Engelsen døde i 1776 i Rennebu8,1,2 Han ble gravlagt den 28 januar 1776 i Rennebu kirke
1776 Dom 4 p. Epiph Renneboe
Angrim Nederhoel 77 aar
8
Den 29 mars 1776 ble det holdt skifte på Hougen under Nedre Hoel, Rennebu, etter Angrim Engelsen imellom igjenlevende barn, Mali Angrimsdatter, Ingeborg Angrimsdatter og Randi Angrimsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Thore Knudsen og Siver Haagensen
Lr4 Skiftedesignasjon

Den 29de Martij er Skiftet begyndt, paa en plads kaldet Hougen under gaarden Nedre Hoel efter Enkemanden avdøde Angrim Engelsen.

Arvinger: Den avdødes børn og børnebørn

1. Malii Thoresdotter gammel 10 aar ................ 14 3
verge: Hendes faders Sødskendebarn Rasmus Knudsen Horstad
2. Sigrie Thoresdotter 7 1/2 aar gammel ............ 14 3
verge: Hendes faders sødskendebarn Thore Knudsen Uff
3. Malii Angrimsdotter gammel 34 aar ugift ......... 14 3
verge: Hendes mosters mand Thore Rasmussen Wold
4. Ingeborg Angrimsdotter 31 aar gammel ugift ...... 14 3
verge: Deres moders Sødskendebarn Siver Haagensen Hoel
5. Randie Angrimsdotter 28 aar gammel ugift ........ 14 3
verge: Deres moders Sødskendebarn Siver Haagensen Hoel
En Søn og en Dotter, begge myndige arvede tilsammen 44 1
7
Den 29 mars 1776 ble det holdt skifte på Hougen under Nedre Hoel, Rennebu, etter Angrim Engelsen imellom igjenlevende barn, Thore Angrimsen, Angrim Angrimsen, Giødda Angrimsdatter, Mali Angrimsdatter, Ingeborg Angrimsdatter og Randi Angrimsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Thore Knudsen og Siver Haagensen
3Aa07 Folio 395b

Anno 1776 Fredagen den 29de Martii Blev efter foregaaende
...
... skifte og deeling paa en huusmands-
plads kaldet Hougen under gaarden Nedre Hoel udi Renneboe Tinglaug beliggende; efter ???
te plads boende og ved døden avg. Enkemand, nu salige Enkemand Angrim Engelsen; Til rigtighed imel-
lem hans ???lige igienlevende børn og børnebørn 2de sønner og 4re døttre navnlig. Thore An-
grimsen forhen gift og boende paa en huusmandsplads under gaarden Sougestad heri tinglauget;
nu død; men efterladt sig 2de levende Døttre sc: Malii Thoresdotter gl. 10 aar og Sigrie Thoresdotter
gl. 7 1/2 aar; Angrim Angrimsen myndig, gift gift og boende her paa bemelte plads; Giødda AngrimsDotter
gift med den ærlige og velagte Dannemand Jørgen Ejnersen, boende paa gaarden Wold heri Sognet; Malii
Angrimsdotter gamel 34 aar ugift; Ingeborg Angrimsdotter gl. 31 aar ugift; og Randie Angrimsdotter
gl. 28 aar ugift. Til vurderingsmænd var av Konglig Majts Foged over Ørche og Guldals fogd-
erie Hr. Jørgen Hiort ??? opnævnt de 2de velforstandige Dannemænd navnlig Lens-
manden Erich Lauritzsen Merck og Erich Thorgiersen Hoel, der begge ...
...
Folio 396
...
Til formyndere for de samtlige umyndige børn blev beskikket de efter loven næst føde ...
for Malii Thoresdotter hendes avdøde faders sødskendebarn, den ærlige og velagte Dannemand Rasmus Knudsen Horstad; for
Sigrie Thoresdotter hendes salig faders sødskendebarn den ærlige og velagte Dannemand Thore Knudsen Uff; for Mali Angrimsdotter
hendes mostersmand den ærlige velagte dannemand Thore Rasmussen Wold; og for Ingeborg og Randie Angrimsdotter
deres moders sødskendebarn den ærlige og velagte Dannemand Siver Haagensen Hoel; ...
1

Barn av Angrim Engelsen og Mali Thoresdatter

Kilder

  1. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
  2. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  3. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  4. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S444] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735.
  6. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  7. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
  8. [S92] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1776-1815.
Close