Ingeborg Angrimsdatter1

f. 1745, d. 1816
     Ingeborg Angrimsdatter.
Døde 1816 på legd.
3 Hun ble født i 1745 i Rennebu1 Hun var datter av Angrim Engelsen og Mali Thoresdatter.2,1
Ingeborg Angrimsdatter er nevnt som datter i skiftet etter Mali Thoresdatter den 26 mars 1772 på Plads under Hoel, Rennebu, (ukjent).2
Ingeborg Angrimsdatter er nevnt som datter i skiftet etter Mali Thoresdatter den 26 mars 1772 på Plads under Hoel, Rennebu.1
Ingeborg Angrimsdatter er nevnt som datter i skiftet etter Angrim Engelsen den 29 mars 1776 på Hougen under Nedre Hoel, Rennebu.1
Ingeborg Angrimsdatter er nevnt som datter i skiftet etter Angrim Engelsen den 29 mars 1776 på Hougen under Nedre Hoel, Rennebu, (ukjent).2 Ingeborg Angrimsdatter er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Ole Tronss. Kjellen og Gunnhild Sivertsdatter Ner-Hoel på Bakk, Rennebu, (ukjent).4 Ingeborg Angrimsdatter er oppført som 78 år..5 Hun døde i 1816 i Rennebu3

Kilder

  1. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
  2. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
  3. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  4. [S8] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1801 for Rennebu(Del av Meldal, Sør-Trøndelag).
  5. [S16] 1 Folketelling avskrift - Folketelling 1815 Rennebu (Del av Meldal, Sør-Trøndelag) ( Registrert av Connie Jaynes og Arnt Stavne).
Close