Mali Halvorsdatter1

d. 1739
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Mali Halvorsdatter var gift med Anders Iverson Skjerve i Rennebu2,3,1 Mali Halvorsdatter døde i 1739 i Rennebu2,3
Den 17 desember 1739 ble det holdt skifte på Skjerve, Rennebu, hos Anders Iverson Skjerve etter hans hustru Mali Halvorsdatter imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Iver Andersen Skjerve Gunnesvoll og Mali Andersdatter
.
3Aa04 Folio 296b

Anno 1739 Den 17de Decembr. Blev efter foregaa-
ende Lovlig Intimation holden en rigtig Registering og vur-
dering till paa følgende skifte og deeling paa gaarden Schier-
ven udi Renneboe tilng Laug, hos den velagte Anders Ifversen efter

Folio 297

hans avdøde huustrue Malij Halvors Daatter imel-
lem Enkkemanden paa den eene, og hans med den be-
nævnte Danne Qvinde udi ægteskab tillsammen avlede
2de børn, næmlig 1 søn og een Daatter nafnlig Ifver
Andersen gammell 4re aar, og Marithe AndersDaatter i liige
maade gammell 4re aar paa den anden Siide. Till Vurder-
ingsmænd var av Kongl. Maits. Foget Seig. Hans Ibsen
opnævnt
dee 2de ærlige og velagte Dannemænd Lensmand-
en Lars Merch og Steener Schierfven, somm mødte og efter Enk-
kemandens giorde fore Viissning over Sterfboe huusets
tillhørende Ejendele Vurderede sammen saaledes som følger:
...
Folio 301b
...
Fallit boe
...
2

Barn av Mali Halvorsdatter og Anders Iverson Skjerve

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  3. [S118] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind II Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Nidaros Trykkeri), 1985).
Close