Iver Andersen Skjerve1

f. 1648
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Iver Andersen Skjerve.
Brukerer på gården: 1630-1640: Peder 1640-ca. 1650: Anders Skjerve 1650-ca. 1690: Anders Anderson 1690-1700: Løden 1700-1744: Iver Andersson Peder var den første driveren vi kjenner navnet til, deretter overtok Anders, vi vet ikke om han gifta seg med enka etter Peder eller var sønnen hans.
2 Han ble født i 1648 på Skjerve (Oppstuggu), Rennebu,2,1 Han var sønn av Anders Skjerve. Iver Andersen Skjerve er i følge Tingbok nr 2 ÅÅBok indstevnet på tinget den 23 juli 1698 i Rennebu for leyermaal.
1A02 Folio 72b-73

Anno 1698

d. 23 Juli i Rennebo

... ladet indstefne Ifr Anderssen Shiærfen for begaaed leyermaal med Ingborg
Olsdatter Flaa, beggis første forseelse. De mødte
begge for Retten, men hand mente iche at være Rette barns
fader saa som de frilod 10 ??? paa hans Regning, hun
viste ingen anden at udlegge, hand langt mindre, hvilched
paastod iche var til hans befielse tilstre???
3 Iver Andersen Skjerve var gift med Anne Skjerve2,1
Iver Andersen Skjerve er oppført i manntallet 1701 på Skierfue, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
441 440 54 Rennebu Skierfue
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
1089 440 Ifver Anders. 56 Hovedperson Gl. soldat
1090 440 Ole Efvens. Kosberg 22 Tjener Reserve
1091 440 Løden Erichs. Flaa 13 Tjener
4
Iver Andersen Skjerve og Anne Skjerve er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Skierfve, Rennebu.
Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
- Skierfue mandf? Ifuer 58
q Anne 34
b Anders 5
Ingbor 4
tf Knud 40
Løden 22
Jertru 36
Maret 21
Ragnild 16
hq Mallj 54
hq Randj 57
5

Barn av Iver Andersen Skjerve og Anne Skjerve

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S118] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind II Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Nidaros Trykkeri), 1985).
  3. [S605] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 2 1695 - 1704.
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close