Erlend Toreson1

f. 1656, d. 1754
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Erlend Toreson ble født i 1656 i Rennebu2,1 Han var sønn av Tore Ellevson. Trolovelse for Erlend Toreson og Marit Rokkones ble kunngjort den 28 august 1687 i Rennebu
Trolovet
Rennebu
på rokkenes
28.8 1687
Eilef Lien
Marit Rokkenes
3 Erlend Toreson var gift med Marit Rokkones. De giftet seg 27 november 1687 i Rennebu
Copul
Rennebu
27 11 1687
Ellev Lien
Marit Rokkenes
3,2,1
Erlend Toreson er oppført i manntallet 1701 på Rochenes, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
520 519 59 Rennebu Rochenes
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
1315 519 Elling Tors. 50 Hovedperson Gl. soldat
1316 519 Olle Johans. 16 Stesønn
1317 519 Efuen Johansen* 12 Stesønn
1318 519 Johan Elens. 9 Sønn
1319 519 Toer Ellingsen* 6 Sønn
4
Erlend Toreson og Marit Rokkones er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Rochenæs, Rennebu.
Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
- Elend Rochenes 50
q Marit 52
b Johans 17
Tor 13
Aase 20
Stybarn Oluff 22
Giertru 23
Hm Elef 50
5
Erlend Toreson er nevnt som far i skiftet etter Johannes Ellendsen den 15 juni 1742 på Rokkones, Rennebu.6 Erlend Toreson døde i 1754 i Rennebu1,7,2

Barn av Erlend Toreson og Marit Rokkones

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  3. [S626] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 vigde.
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  7. [S115] 1 Notat - Leif Skjerve, notat.
Close