Erik Thoresen1

f. 1703, d. 1742
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Erik Thoresen er muligens samme person som Erich Toresen. Erik Thoresen ble født i 1703 på Kjønnan (Oppstuggu), Rennebu,2,3 Han var sønn av Tore Eriksen Kjønnan og Mali Kjønnan.
Erik Thoresen er oppført som barn av Tore Eriksen Kjønnan og Mali Kjønnan i manntallet den 1 februar 1706 på Kiønnen, Rennebu, (ukjent).4 Erik Thoresen var gift med Randi Larsdatter. De giftet seg 1734 i Rennebu1,2 Erik Thoresen døde i 1742 i Rennebu1,2,3
Den 15 juni 1742 ble det holdt skifte på Nedre Hoel, Rennebu, hos Randi Larsdatter etter hennes ektemann Erik Thoresen imellom igjenlevende enke og deres barn, Randi Eriksdatter og Thore Eriksen
3Aa04 Folio 495 b
Orkdal Skifteprotokoll, 15.6. 1742, Nedre Hoel, Rennebu

Avdød: Erik Thoresen
Enke: Randi Larsdt.

Barn:
1) Thore Eriksen, ½ år
2) Randi Eriksdt., 7 år

Verge for Thore: hans faders sødskende barn Peder Neder Bradset
Verge for Randi: hendes salige faders sødskende barn Torgier Kiønnum

side 495 b
1742,15.juni
NerHol
Erik Toresen,avdød
Randi Larsdatter
Tore 1/2 år
Randi 7 år
Verger:farens søskendebarn Peder Neder-Braset og Torger Kjønnan
1

Barn av Erik Thoresen og Randi Larsdatter

Kilder

  1. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  2. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  3. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  4. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close