Randi Larsdatter1,2,3

f. 1703, d. 1785
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Randi Larsdatter ble født i 1703 i Rennebu5 Hun var datter av Lars Andersen Skamfer og Randi Skamfer.3,4
Randi Larsdatter er oppført som barnebarn av Anders Sivertsen Skamfer og Randi Skamfer i manntallet den 1 februar 1706 på Skamfor, Rennebu, (ukjent).6 Randi Larsdatter var gift med Tron Toresen Hoel i Rennebu4,7
Randi Larsdatter er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Tron Toresen Hoel den 12 september 1732 på Nedre Hoel, Rennebu.4
Randi Larsdatter er nevnt som svigerdatter i skiftet etter Tore Knudsen den 27 mars 1733 på Hol, Rennebu.4 Randi Larsdatter var gift med Erik Thoresen. De giftet seg 1734 i Rennebu1,7
Randi Larsdatter er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Erik Thoresen den 15 juni 1742 på Nedre Hoel, Rennebu.1 Randi Larsdatter var gift med Torgier Joensen Hoel. De giftet seg 1743 i Rennebu2,5,8,7
Randi Larsdatter og Torgier Joensen Hoel er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Hoel, Rennebu.
576 Hoel
Biskp. benef

1. Torger Jons
2. kone Randi Larsd
3. st s Thor Thronsen
4. søn st Thor Erichs
5. søn Erich Torgers
6. datter Berit Torgersd
7. t.pige Mali Angrimsd
8. t.pige Gunille Olsd

huusplads Bachen

9. Angrim Engelsen
10. kone Mali Thorsd
11. s Angrim Angrims
12. Inderste Marit Knuds
Thron Angrimsen fra Frichstad d 1 Junj 1763
9
Randi Larsdatter og Torgier Joensen Hoel er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Hoel, Rennebu.
Gårdnr:576
8
Randi Larsdatter og Torgier Joensen Hoel er oppført i manntallet 1 august 1769 på Hoel, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 Torger Joensen 61 7gift
2 RandjLarsd 67 7gift
3 Tron Torger*b 36 5
4 ThoreTorger* b26 4 Sold.
5 ErichTorger* b20 3
6 BeritTorger* b23 3
7 Kirsti t21 3
8 Lars t18 3
9PAngrim 70 7gift
10 Malj 67 7gift
5
Randi Larsdatter er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Torgier Joensen Hoel den 26 mars 1772 på Nedre Hoel, Rennebu.2
Den 1 mai 1772 ble det holdt skifte på Hoel, Rennebu, etter Randi Larsdatter imellom igjenlevende barn, Thore Tronsen, Thore Eriksen, Erich Torgiersen, Randi Eriksdatter og Berethe Torgiersdatter
3Aa07 Folio 202-202b

Anno 1772 Fredagen den 1ste May Blev efter Enken Randi Lars-
datter Nedre Hoel av Renneboe tinglaug og hendes Laugværge Ellef Jonsen Wolds samt enkens samtlige
børns foregaaende Reqvisition, holden et Lovligt skifte paa sorenskriver gaarden Stocken udi Mel-
dals tinglaug, over det hun i halve boets lodd efter hendes avdøde mand Torgier Joensen Hoel paa skiftet
blev udlagt, alt til Deeling imellem hendes i trende ægteskaber avlede og igienlevende sex børn [: da? hun frivillig for skifteretten deklarerede at have overdraget til sine børn alle ting, og derfore bad at skifteretten ville behage at skifte samme imellem hendes samtlige igienlevende børn :] 4re sønner og
2de døttre Navnlig: Thore Tronsen over myndig aars alder gift og boende paa gaarden Uff udi Renne-
boe tinglaug, Tron Tronsen over myndige aars alder værende paa gaarden Nedre Hoel, Thore Erichsen
over myndig aars alder værende paa Nedre Hoel, Erich Torgiersen gamel 24 aar gift boende paa gaarden
besagde Nedre Hoel, Randi Erichsdotter gift med den ærlige og velagte Dannemand Joen Olsen boende paa gaarden
Gundnes og Berethe Torgiersdotter gamel 26 aar ugift; som vidner om skiftets Lovlige behandling var tilstæde ???
tvende ærlige og Velforstandige Dannemænd Navnlig Lensmanden Erich Lauritzsen Merck og Joen Hald-
steensen Wold, hvor da de ifølge skiftebrevet av dato 26de May a.c. Derudi paa Enkens halve boets lodd udlagde
??? blev opskreven og Speciatim? anført saaledes ...
...

Folio 202b

...
Til formynder for foreskreven umyndige Pige Berethe Torgiersdotter, blev beskikket den efter
Loven næst føde væderhæftige værge som er hendes fasters? mand den ærlige og velagte Dannemand
Erich Joensen Wold; ...
2 Randi Larsdatter døde i 1785 i Rennebu7,10

Barn av Randi Larsdatter

 • Thore Tronsen Stafne2
 • Tron Tronsen2

Barn av Randi Larsdatter og Tron Toresen Hoel

Barn av Randi Larsdatter og Erik Thoresen

Barn av Randi Larsdatter og Torgier Joensen Hoel

Kilder

 1. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
 2. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
 3. [S109] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind III Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1986).
 4. [S444] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735.
 5. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 6. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 7. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
 8. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
 9. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 10. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
Close