Dordie Jonsdatter1

f. 1689, d. 1772
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Dordie Jonsdatter ble født i 1689 på Voll (Staure gnr. 17 bnr. 1 (gml.matr.nr. 472)), Rennebu,2,3 Hun var datter av Jon Eriksen Voll og Gunhild.1
Dordie Jonsdatter er oppført som barn av Jon Eriksen Voll og Gunhild i manntallet den 1 februar 1706 på Wold, Rennebu, (ukjent).4 Dordie Jonsdatter var gift med Rasmus Jonsen. De giftet seg 1709 i Rennebu1,2
Dordie Jonsdatter er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Rasmus Jonsen den 20 desember 1741 på Gorset, Rennebu.1
Dordie Jonsdatter er i ekstraskatten den 1 januar 1766 registrert i husholdningen til Jon Rasmussen og Kari Mikkelsdatter Grendal på Gorset, Rennebu.5
Dordie Jonsdatter er i manntallet den 1 august 1769 registrert i husholdningen til Jon Rasmussen og Kari Mikkelsdatter Grendal på Gorset, Rennebu.6 Dordie Jonsdatter døde i 1772 i Rennebu2,3

Barn av Dordie Jonsdatter og Rasmus Jonsen

Kilder

  1. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  2. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
  3. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  4. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
  6. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close