Rasmus Jonsen1

f. 1684, d. 1741
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Rasmus Jonsen ble født i 1684 på Gorset (Utstuggu gnr. 3 bnr. 1 (gml.matr.nr. 453)), Rennebu,2,3 Han var sønn av Jon Evenson Gorset og Gjertrud Gorli.
Rasmus Jonsen er oppført i manntallet 1701 på Gaardset, Rennebu, hos Jon Evenson Gorset.4 Rasmus Jonson Gorset lot i følge Tingbok nr 3 ÅÅBok lese en bøxelseddel på tinget den 16 oktober 1704 på Horstad, Rennebu.
1A03 Folio 28

Anno 1704

d. 16 october

Sted: Horstad udi Renneboe

Rasmus Jons. Gaarset lod publicere en bøxelseddel pa 21 Mlaug
udi gaarset som hans fader ??? ??? for hanem godvildig oplat hfr
Datered Trunhirem d. 12 Decembr 1703 udsted af Peder Jouch?

Tor Peders. Refshuus lod publicere et bøxelbref paa sin
paaboende gaard af 1 1/2 Spd af dato 1 Mareti 1704 udsted af hans
Velærverdighed Prusten? ???

Rasmus Ols. Horstad bøxled sin gaard Horstad af hans Velærverdighed
Prousten? d. 5 April 1702. Neml skylder 1 Spd huor af Enchen
Guru nyder 12 Mlaug til sin dødsdag. Udsted af hans Velærverdighed Prousten
Hr. Melchior Aug. d. 5 April 1702

Jens Belgmager hade i Rette ladet indstefne Olle Reberg ...
5
Rasmus er oppført som barn av Jon Evenson Gorset og Gjertrud Gorli i manntallet den 1 februar 1706 på Gordset, Rennebu, (ukjent).6
Rasmus Jonsen er nevnt som sønn i skiftet etter Jon Evenson Gorset den 19 desember 1708 på Gaardset, Rennebu, (ukjent).7 Rasmus Jonsen var gift med Dordie Jonsdatter. De giftet seg 1709 i Rennebu1,2 Rasmus Jonsen er i følge Tingbok nr 3 ÅÅBok indstevnet på tinget den 14 november 1709 på Horstad, Rennebu, for å ha for tidlig avlet barn.
1A03 Folio 265b-266

Anno 1709 14 November paa Horstad i Rennebo

Løden Olsen Bierchager lod læse en bøxelseddel paa
1/2 spd. udi Bierchager som hans fader for ham oplat hafr
udsted af Kongl. Majts. ??? Sl. Jørgen Peder. d. 19 Marti 1707?

Engel Stamne hafde i Retten ladet indstefne Aren og
hans mog Jon Stamne formedelst de nu i sommer hafde
hafde ofverfaldet hannem med hug og slag.
Partene hafde ingen Vidnesbyrd herudinden? undtagen
Tron Stamne af huilchen mand ...

for retten var indstefnet Olle Gundersen Gissenass
formedelst hand fortilig hafde afled barn med sin qvinde
hvorfor de efter loven ...

Sifr Ols. Birchaas ligeledes fortilg aflet barn
med sin Qvinde tilkient at bøde ...

Soldat Ingbrigt ??? Quinde fortilig afled børn med hannem ...

Rasmus Jons. Gaarset ligeledes med sin Quinde ...
5
Rasmus Jonsen tok over bygsla på Gorset 3/1 Utstuggu Ååsted 1710.2 Rasmus Jonsen døde i 1741 i Rennebu1,2
Den 20 desember 1741 ble det holdt skifte på Gorset, Rennebu, hos Dordie Jonsdatter etter hennes ektemann Rasmus Jonsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Jon Rasmussen, Jon Rasmusen Gorset d.y., Efvind Rasmussen, Erich Rasmussen, Giertrud Rasmusdatter, Gunild Rasmusdatter, Randi Rasmusdatter, Kari Rasmusdatter og Marithe Rasmusdatter. Formyndere for de umyndige barn var Halsteen Jonsen Wold
Orkdal skifteprotokoll, Rennebu, Rasmus Jonsen Gorset, 20.12.1741

Avdød: Rasmus Jonsen
Enke: ærlige danneqvinde Dordei Jonsdtr.

Deres barn:
1) Jon Rasmusen, 27 år
2) Jon Rasmusen, d.y., 25 år
3) Efvind Rasmusen, 23 år
4) Erich Rasmusen, 17 år
5) Giertrud Rasmusdtr., 32 år, ugift
6) Gunild Rasmusdtr., 29 år, ugift
7) Randi Rasmusdtr., 28 år, ugift
8) Kari Rasmusdtr., 20 år, ugift
9) Mali Rasmusdtr., 17 år, ugift
10) Marithe Rasmusdtr., 12 år

Enkas lagverge: hennes bror, ærlige og velagte dannemand Halsteen Jonsen Wold.
Formynder for Efvind og Erich: morbroren Halsteen Jonsen Wold.
Formynder for Giertrud, Gunild og Randi: deres søskenbarn, ærlige dannemand Jon Wold.
Formynder for Kari, Mali og Marithe: deres søskenbarn, ærlige dannemand Ellefve Mesloe.

Orkdal skifteprotokoll, 3Aa04 (1737-43), fol. 438-440.
1

Barn av Rasmus Jonsen og Dordie Jonsdatter

Kilder

  1. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  2. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
  3. [S115] 1 Notat - Leif Skjerve, notat.
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S608] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 3 1704 - 1710.
  6. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  7. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
  8. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  9. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
  10. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
Close