Knut Sjurson Ner-Hol1,2

f. 1685, d. 1742

Familie: Ane Mikkelsdatter Sundset f. 1686, d. 1755

 • Den 22 august 1742 ble det holdt skifte på Stavne, Rennebu, hos Ane Mikkelsdatter Sundset etter hennes ektemann Knut Sjurson Ner-Hol imellom igjenlevende enke og deres barn, Niels Knudsen, Siver Knudsen Broeholt, Michel Knudsen, Mali Knudsdatter, Giertrud Knudsdatter, Randi Knudsdatter og Anne Knudsdatter. Enkens laugverge var Hågen Sjurson Ner-Hol. Formyndere for de umyndige barn var Michel Stafne og Erik Mikkelsen. Se gården Stafne for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  side 534
  1742,22.august
  Sted: Stavne
  Avdød: Knut Siursen
  Ektefelle: Anne Knudsdatter
  Nils
  Siver 25 år
  Mikkel 16 år
  Mali g m Arn Lødensen Haugen
  Gjertrud gm Ole Eriksen Hårstad
  Randi 27 år
  Anne 18 år

  Laugverge for enken hendes salige mands broder Haagen Hoel
  Vurderingsmænd Lauritz Merk og Steener Schierfven

  Formynder for Michel Knudsen hans søskenbarn Michel Stafne
  Formynder for Randi Knudsdatter hendes morbror Erich Sundset
  Formynder for Anne Knudsdatter hendes søsters mand Arn Haugen

  Orkdal skifteprot., Knud Sivertsen Stavne, 22.8.1742, Rennebu

  Avdød: Knud Sivertsen
  Enke: Anne Knudsdt.

  Barn (7 levende):

  Nils Knudsen, over myndig aars alder
  Siver Knudsen, 25 år
  Michel Knudsen, 16 år
  Mali Knudsdt., g.m. Arn Lødensen Hougen
  Giertrud Knudsdt., g.m. Ole Eriksen Horstad
  Randi Knudsdt., 27 år, ugift
  Anne Knudsdt., 18 år, ugift


  Laugverge for enken: hennes mands broder, Haagen Hool

  Formyndere for:

  Michel Knudsen: hans søskenbarn, Michel Stafne
  Randi Knudsdt.: hendes modrbroder, Erik Sundset
  Anne Knudsdt.: hennes søsters mand, Arn Hougen


  1737: auksjon på Wold over en øde gaard Stafne3

2a Body (Pt=N)

 • Knut Sjurson Ner-Hol er nevnt som sønn i skiftet etter Siver Haagensen den 3 mars 1699 på Hoell, Rennebu.6
 • Knut Sjurson Ner-Hol er i følge Tingbok nr 3 indstevnet på tinget den 9 juli 1708 på Horstad, Rennebu, for å ha for tidlig avlet barn.
  1A03 Folio 210b-211

  Anno 1708 9 Julj paa Horstad i Rennebo

  Randi Gunis Evindsdatter lod publicere et skiøde paa den gaard
  Setter som skylder 6 Mlaug og hendis sl. mands broder Jon Engels.
  Hool af samme hafde solt til hendis sl. mand 3 Ml. Dateret
  Øfr Hool d. 10 May Ao 1665

  Sifer Olsen Vangsøje? eller Spallen? lod publicere et skiøde
  paa den gaard Vangsøye eller Spallen skylder 8 1/2 Ml udsted af
  Lauritz Anders. paa Horstad d. 28 october Anno 1707

  Knud Sifersen Sundset har fortilig afled barn med sin
  trolovede Qvindfolch Anne Michelsd.

  for retten var indstefnet for leyermaals ??? Olle
  Joensen Hammer som udi sit egteskab hafde afled børn med
  sin tieneste tøs Anne Ellefsdatter fød paa Quichne...7

6b Folketellinger (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Knut Sjurson Ner-Hol.
  Brukarar på Oppi-Negard Stamnan Skifte i 1742 etter Knut Sivertsen Stavne. Hans kone var Anne Mikkelsdatter Sundset, ikke Anne Knutsdatter som anført ved skiftet.4,2
 • Han.
  Døbt
  Rennebu
  26 12 1712
  Michel
  Knud Stafne

  Døbt
  Rennebu
  25 2 1719
  Giertrud
  Knud Stafne9

9 Feil

 • Knut Sjurson Ner-Hol og Mali Knutsdatter Stavne.
  I Rennebuboka Bind I side 491 er det oppgitt at Mali Knutsdatter f. 1716 gift med Mikkel Bjerkaker er datter av Knut og Ane. Det stemmer ikke med skiftet etter Knut i 1742 og heller ikke med skiftene etter Randi i 1773 og Siver i 1778

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 491.
 2. [S15] Leiv Skjerves hjemmeside, online http://leskjerv.seria.no/
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 534 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/552
 4. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 187.
 5. [S284] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
 6. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 24.
 7. [S608] Orkdal Tingbok nr 3 1704 - 1710.
 8. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1302.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 9. [S622] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 døpte.
 10. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 490.
 11. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 290 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/301
 12. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 573b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 13. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 533b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1