Jon Engelsen1

f. 1681, d. 1758

Familie: Gjertrud Jonsdatter Lund f. 1710, d. 1774

 • Den 6 april 1759 ble det holdt skifte på Vold, Rennebu, hos Gjertrud Jonsdatter Lund etter hennes ektemann Jon Engelsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Engel Jonsen, Jon Jonsen, Ellev Jonsen, Guru Jonsdatter, Brithe Jonsdatter og Giertrud Jonsdatter. Enkens laugverge var Ellef Engelsen Mesloe. Formyndere for de umyndige barn var Lars Engelsen Lille Tilset?, Ellev Jonson Lund og Torgier Joensen Hoel. Se gården Vold for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa06 Folio 101

  Anno 1759 Fredagen den 6te April Blev efter foregaaende Lovlig Intimation
  ...
  Holden een rigtig Registering og Vurdering till paafølgende skifte og dee-
  ling paa gaarden Wold udi Renneboe tinglaug hos den ærlige og gudfrygtige
  danneqvinde Giertrud Jonsdaatter efter hendes avdøde mand den ærlige og Vel-
  agte nu salige Dannemand Jon Engelssen som bode og døde paa foreskrevne gaard
  till rigtighed imellem hans benævnte efterladte enke paa den Eene og hen-
  des med den salig mand udi ægteskab tillsammen avlede sex levende børn
  3: sønner og 3 døttre navnlig Engel Jonssen gamell 13 aar, Jon Jonsen gamell 8te
  aar, Ellef Jonssen gamell 3 aar, Guru JonsDotter gamell 16 aar, Brithe Jonsdatter

  Folio 101b

  gamell 13 aar, og Giertrud JonsDaatter gamell 6 aar paa den anden siide. ill Laug-
  værge for Enken var overværende hendes svigerbroder den ærlige og velagte
  Dannemand Ellef Engelsen Mesloe og som formyndere for de u-myndige børn
  deres arveret efter Loven at iagttage bar tillstæde deres Modrbrodere
  de ærlige og velagte dannemænd Torgier Jonssen Hoel og Ellef Jonssen Wold,
  og som vurderingsmænd var av Kongelig Mayts. foged over Ørche og Guldals
  Fogderie velædle Christopher Ruus opnævt de tvende ærlige og velfor-
  standige dannemænd navnlig Lensmanden Erich Lauritzsen Merch og
  Ole Olsen Bach, som begge comparerede; og efter Enkens og hendes Laugværges
  og samtlige tillstædeværende giorde foreviissning over sterfboehuu-
  sets tillhørende Eiendeele vurderede samme saaledes som efter følger:
  ...
  Folio 103
  ...
  Til formynder for de samtlige u-myndige
  børn blev beskikket de efter loven næst føde
  vederhæftige Værger nemlig for Engel og
  Jon Jonssønner deres fadrbroder den
  ærlige og Velagte Dannemand Lars
  Engelsen Lille Tilset?, for Ellef Jonsen og Guru
  Jonsdaatter deres modrbroder den
  ærlige Velagte Dannemand Ellef
  Jonsen Wold og for Bridthe og Giertrud
  Jonsdøttre deres Moderbroder den
  ærlige og Velagte Dannemand Torgier
  Jonsen Hoel, Ti ...

  Orkdal skifteprotokoll, Jon Engelsen Vold, 6.4.1759, Rennebu

  Avdød: Jon Engelsen
  Enke: Giertrud Jonsdatter

  6 levende barn:

  Engel Jonsen, 13 år
  Jon Jonsen, 8 år
  Ellef Jonsen, 3 år
  Guru Jonsd., 16 år
  Brithe Jonsd., 13 år
  Giertrud Jonsd., 6 år

  Laugverge for enken: hendis svigerbroder, Elluf Engelsen Mesloe

  Formyndere for:
  Engel og Jon: dere fadrbroder, Lars Engelsen Lille-Tilset
  Ellef og Guru: deres modrbroder, Ellef Jonsen Wold
  Brithe og Giertrud: deres modrbroder, Torgeir Jons. Hoel

  Formyndere tilstede: deres modrbrodere, Torgier Jonsen Hoel og Ellef Jonsen Wold


  Jon Engelsen kjøpte Vold i 1751.1

2a Body (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 101 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 382.
 3. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 621b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/633
 4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 276 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 275b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1