Gjertrud Jonsdatter Lund1

f. 1710, d. 1774

Familie 1: Jon Engelsen f. 1681, d. 1758

Familie 2: Erich Joensen Wold f. 1722

 • Den 30 november 1781 ble det holdt skifte på Vold, Rennebu, hos Erich Joensen Wold etter hans hustru Gjertrud Jonsdatter Lund imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Engel Jonsen, Jon Jonsen, Ellev Jonsen, Guru Jonsdatter, Brithe Jonsdatter og Giertrud Jonsdatter. Andre som er nevnt i skiftet er Jon Engelsen, Lars Engelsen Tieset og Erich Ellefsen Lien. Se gården Vold for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa07 Folio 621b-623b

  Anno 1781 Fredagen den 30te November

  Sted: Wold, Rennebu
  Avdød: Giertrud Joensdatter
  Ektefelle: Erich Joensen

  hendes 6 barn fra 1ste ekteskap:
  1. Engel Joensen over myndig aars alder, gift og boende her paa gaarden
  2. Joen Joensen, myndig
  3. Ellef Joensen, 25 år
  4. Guri Joensdatter, gift med Rasmus Knudsen, boende paa gaarden Horstad her i Tinglauget
  5. Berethe Joensdatter, 35 år, ugift, formynder hendes stiffader Erich Joensen Wold
  6. Giertrud Joensdatter, gift med Ingebrigt Siversen, boende paa gaarden Sougestad her i Renneboe tinglaug

  Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Lauritzen Merch og Torgier Torgiersen Schouge

  Folio 622

  Referes til skiøde av 20 Juny 1772

  ... tvende formyn-
  dere for avg. Joen Ellefsen Wolds efter-
  ladte børn nemlig Erich Ellefsen Lien og Lars Engel-
  sen Tieset, samt Ieg Ellef Joensen Wold og Ieg Rasmus
  Knudsen Horstad paa min huustrues vegne, kien-
  des og hermed vitterlig giør: at vi med frie ville
  og velberaad hue, samt med vores myndtlinges
  og min huustrues villie ja og samtykke, haver solgt
  og avhændet, ligesom vi hermed i ???lige og fuld
  ???ligste maader av loven, sæger skiøder og avhænder
  fra os, min hustrue born og arvinger, saa vel som
  vores myndtlinger, deres tilfaldne andeel udi
  gaarden Wold som er den halve part av gaarden i
  beregnet det kiøberen selv haver arvet, til vores
  myndlinger og min hustrues broder, den ærlige
  og velagte karl Engel Joensen Wold, som dertil er
  ??? ???, og som han for samme gaards part
  der skylder med bøxel og herlighed atten ??? beliggende
  udi Ørchedals fogderie og Renneboe tinglaug summe
  betalt til en hver av os alt det vores myndtlinger
  og min huustrue tilkom efter ?????

  Folio 622b

  Refereres til skifte 6 April 1759 hvor den avdøde kone arver halve del av gården
  og barna den andre halve del etter deres fader.5

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Gjertrud Jonsdatter Lund og Erich Joensen Wold er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Wold, Rennebu.
  471 Vold
  selfejer

  1. Erich Jonsen
  2. kone Giertrud Jonsd
  3. Stifs. Engel Jonsen
  4. St.søn Joen Jonsen
  5. st.datter Guru Jonsd
  6. std Berit Jonsd
  7. hos sig haver Giertrud Erichsd. død in dec

  venstre kolonne:

  1. Ellef Jons 5 aar
  2. Joen Erichs 10 uger død
  3. Giertrud Jonsd 10 D 1752?

  huusplads kalvhagen

  8. Anders Larsen Sold
  9. kone Kari Olsd

  venstre kolonne:

  4. Ole Anders 8 aar
  5. Lars Anders 4 aar
  9. Ole (Andersen overstrøket) d 26 Desemb 176210
 • Gjertrud Jonsdatter Lund og Erich Joensen Wold er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Wold, Rennebu.
  Gårdnr:4716
 • Gjertrud Jonsdatter Lund og Erich Joensen Wold er oppført i manntallet 1 august 1769 på Vold, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 ErichJons. 48 6giftt
  2 Giertrud 52 7giftt
  3 EngelErich* b23 3 Sold.
  4 Joen Erich* b20 3
  5 EllefErich* b13 2
  6 Guru Erich* b25 4
  7 BeritErich* b23 3
  8 Girtru Erich* b16 2 *K:?
  9PAnders 40 6gifttLandm.
  10 Kari 48 6giftt
  11 Lars Anders* b10 2
  12 OleAnders* b61
  13 ArnAnders* b617

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 394.
 2. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 276 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 101 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 312 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 5. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 621b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/633
 6. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 11a.
 7. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 41b.
 8. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 382.
 9. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 275b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 10. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 75.
 11. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 76.