Voll Gnr 17 bnr 1 Staure1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Voll Gnr 17 bnr 1 Staure var bruk under Vold

  Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Jon Eriksen Voll er oppført i manntallet 1701 på Vold, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Jonson Voll og Halsteen Jonsen Wold.
  Id Side Sokn Gard
  417 416 53 Rennebu Vold
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1030 416 Joen Erichs. 65 Hovedperson
  1031 416 Erich Joensen 30 Sønn Soldat
  1032 416 Halsteen Joensen* 6 Sønn3
 • Jon Eriksen Voll og Gunhild er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Wold, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ellj Jonsdatter Voll, Dordie Jonsdatter og Halsteen Jonsen Wold.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  m Joen 73
  q Gunild 40
  b Ellj 20
  Dordj 17
  Halsteen 14
  tieneste f. Olle 40 Soldat4
 • Jon Halsteinson Voll og Marit Arensdatter Voll er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Wold, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Halsteen Jonsen Wold, Marit Jonsdatter Voll, Gunnhild Voll, Ane Andersdatter, Løden Siversen og Ragnild Siversdatter.
  472 Vold
  selfejer

  1. Joen Halstens
  2. kone Marit Arnsd
  3. t.dreng Erich Siursen
  4. t.pige Ingbor Michelsd
  5. tien pige Siri Siursdat
  6. hos sig haver Emd Halsten Jons.

  venstre kolonne:

  1. Marit Jonsd 8 aar
  2. Gunil Jonsd 2 aar

  huusplads Gurundal?

  7. Enche Ane Andersd fattig pige vanfør
  8. Inderste Barbro Olsd fatt.p. vanfør

  3. Lødin Siurs 7 aar
  4. Ragnil Siursd 8 aar5
 • Jon Halsteinson Voll og Marit Arensdatter Voll er oppført i manntallet 1 august 1769 på Vold, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Marit Jonsdatter Voll, Gunnhild Voll, Ane Jonsdatter Voll, Ane Andersdatter og Løden Siversen.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Joen Halstens. 43 6giftt
  2 MaritArnsd 27 4giftt
  3 MaritJoen* b14 2
  4 GunilJoen* b81
  5 AneJoen* b51
  6 Ole t15 2
  7PAne 47 6ug
  8 Løden b11 26
 • Arnt Jonson Voll og Gjertrud Engelsdatter Voll er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Bakk, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Marit Arntsdatter Voll, Gjertrud Arntsdatter Voll, Jon Halsteinson Voll og Marit Arensdatter Voll.
  Amt Prestegjeld Sokn Gard
  142 Trondhiem Meldal Renneboe Bak
  Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
  2674 Arn Jonsen Husbonde 32 Begge i 1ste ægtesk. Bonde og gaardbeboer M
  2675 Giertrud Engelsdtr Hans kone 24 Begge i 1ste ægtesk. K
  2676 Marit Arnsdtr Deres børn 3 K
  2677 Giertrud Arnsdtr Deres børn 1 K
  2678 Jon Halstensen Hans fader 77 Begge i 1ste ægtesk. Har kaar i gaarden M
  2679 Marit Andersdtr Hans kone 76 Begge i 1ste ægtesk. K
  2680 Sivert Corneliusen Tjenestefolk 14 M
  2681 Kari Olsdtr Tjenestefolk 20 Ugift K7
 • Ingebrigt Sivertson Vognill og Marit Olsdatter er oppført i manntallet 1825 på Wold 472, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Sivert Ingebrigtson Voll, Marit Ingebrigtsdatter og Eli Ingebrigtsdatter.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  472     Wold03     Ingebrigt     Siverss.          M     55          
  472     Wold03     Marit     Olsd.          K     55          
  472     Wold03     Sjur     Ingebrigtss.          M     8          
  472     Wold03     Marit     Ingebrigtsd.          K     19          
  472     Wold03     Eli     Ingebrigtsd.          K     15          
  472     Wold03     Jon     Engelss.          M     41          
  472     Wold03     Kari     Knudsd.          K     35          
  472     Wold03     Engel     Jonss.          M     8          
  472     Wold03     Knud     Jonss.          M     4          
  472     Wold03     Gjertru     Engelsd.          K     1          
  472     Wold03     Ane     Eriksd.          K     21          
  472     Wold03     Lars     !!     Myreggen     M     35          
  472     Wold03     Kari     Andersd.          K     38          
  472     Wold03     Brønil     Larsd.          K     10          
  472     Wold03     Ane     Larsd.          K     5          
  472     Wold03     Kari     Larsd.          K     28          

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 308.
 2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 309.
 3. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1030.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 4. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 21b.
 5. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 76.
 6. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 42a.
 7. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2674.
 8. [S40] Folketelling 1825 Meldal.