Klemet Sivertsen Bruholt1

f. 1661, d. 1726
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Klemet Sivertsen Bruholt.
I 1645 budde desse på over 12 år på garden: Auden og kona, sønene Elling, Sivert og Ellev og to tauser. I 1666 dreiv Sivert garden saman med faren. Nokre år seinare er Tore ført opp som drivar. Han døyde i 1691, og Klemt Sivertson/Sjurson tok over garden. Kven han var, kan vi ikkje seie med visse. Namnet Klemet vart nytta om ein skatteytar på Bruholt i 1620-åra, og vi kan ikkje sjå bort fra at han var sonen til Sivert. Namna Sivert og Sjur vart ofte nytta om ein annan.
2 Han ble født i 1661 i Rennebu2,1 Han var gift med Ingeborg Sivertsdatter Halland. De giftet seg 1696 i Rennebu3,2,1
Klemet Sivertsen Bruholt er oppført i manntallet 1701 på Broholt, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
553 552 61 Rennebu Broholt
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
1425 552 Clemmed Sifuers. 40 Hovedperson
1426 552 Joen Niels. Lien 20 Tjener
1427 552 Erich Torgers. Gordset 18 Tjener
1428 552 Sifuer Andersen Hougen 8 Tjener
4
Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Bruholt, Rennebu.
Status Fornavn Gårdsnavn Alder
m Klemet 42
q Ingbor 35
b Siur 3
Ingbor 6
Ingbor 1
5 Klemet Sivertsen Bruholt døde i 1726 i Rennebu2,1

Barn av Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  3. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
  7. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  8. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
Close