Ingeborg Sivertsdatter Halland1

f. circa 1662, d. 1753
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Ingeborg Sivertsdatter Halland ble født circa 1662 på Halland, Rennebu,1 Hun var datter av Sivert Halland og Ingebor Joensdatter. Ingeborg Sivertsdatter Halland var gift med Klemet Sivertsen Bruholt. De giftet seg 1696 i Rennebu2,3,1
Ingeborg Sivertsdatter Halland og Klemet Sivertsen Bruholt er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Bruholt, Rennebu.
Status Fornavn Gårdsnavn Alder
m Klemet 42
q Ingbor 35
b Siur 3
Ingbor 6
Ingbor 1
4
Ingeborg Sivertsdatter Halland er nevnt som søster i skiftet etter Siver Joensen den 25 juni 1714 på Rønningen, Rennebu, (ukjent).5 Ingeborg Sivertsdatter Halland døde i 1753 i Rennebu2,3,1
Den 30 mars 1753 ble det holdt skifte på Broholt, Rennebu, etter Ingeborg Sivertsdatter Halland imellom igjenlevende barn, Sjur Klemetson Bruholt d.e., Sjur Klemetson Bruholt d.y., Einar Klemetson Bruholt, Ingeborg Klemetsdatter Bruholt d.e., Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal, Ingeborg Klemetsdatter Bruholt d.y. og Marit Klemetsdatter Bruholt
Skifte 30 mars 1753 på Bruholt
Avgangen Ingeborg Sjursdatter
Barn:
Siur Clemetsen d.e.,o m a, på gården Bogevold
Siur Clemetsen d.y.,o m a ,på Bruholt
Einer Clementsen,på Bruholt
Ingeborg Clementsdatter d e , g m Rasmus Knutsen Grendal
Ingeborg Clementsdatter d y , 44 år ugift
Marithe Clementsdatter g m Rasmus Evensen Reiten

3Aa05 Folio 438b

Anno 1753 Fredagen Den 30te Marty Blev efter foregaaende
Lovlig Intimation ...
...
Holden een Rigtig Registering og Vurdering til Paafølgende skifte og deeling paa gaarden Brue-
holt udi Renneboe Tinglaug, efter den ærlige og velagte, nu salige Danneqvinde Ingeborg SiursDaat-
ter, som boede og døde paa ermelte gaard, till rigtighed Imellem den salig benævnte Qvindes efter-
ladte 7 levende børn, der ere 3 sønner og 4re Døttre, Navnlig Siur Clemmentsen over myndige
aars alder, boende paa gaarden Bogevold, Siur Clemmentsen den yngre over myndige aars alder
boende paa gaarden Brueholt, Ejner Clemmentsen, Iliigemaade myndig, Ingeborg ClemmentsDaatter
Enke, boende paa gaarden Gundnes, Ingeborg ClemmentsDaatter gift med den ærlige og velagte Danne-
mand Rasmus Knudsen Grindall, Ingeborg ClemmentsDaatter den yngre, gammell 44 aar u-gift
og Marithe ClemmentsDaatter gift med den ærlige og velagte Dannemand Rasmus Efvensen boende
paa gaarden Reiten. Till vurderingsmænd var av Kongelig Majts. foget over Ørche og Gul-
dals fogderie Sr. Christopher Ruus opnævnt de tvende ærlige og velforstandige Dannemænd navn-
lig Lensmanden Erich Merch og Michel Olsen Grindall, som begge mødte, og efter ...
...
Folio 439b
...
Till formynder for den u-myndige Pige, Ingeborg ClemmentsDaatter den yngre, blev beskik-
ket den efter Loven næst føde vederhæftige værge, som er hendes søsters mand den ærlige og
meget velagte Dannemand Rasmus Knudsen Grindall, ...
2
Ingeborg Sivertsdatter Halland er nevnt som mor i skiftet etter Sjur Klemetson Bruholt d.y. den 1 mai 1754 på Broholt, Rennebu.2

Barn av Ingeborg Sivertsdatter Halland og Klemet Sivertsen Bruholt

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  3. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  4. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
Close