Torgier Joensen Hoel1

f. 1708, d. 1772
     Torgier Joensen Hoel ble født i 1708 på Lund (Gnr. 145 bnr. 1 (Gml.matr.nr. 592)), Rennebu,4 Han var sønn av Jon Ellevson og Berit Torgersdatter Lund.2,3 Torgier Joensen Hoel var gift med Randi Larsdatter. De giftet seg 1743 i Rennebu1,5,6,4
Torgier Joensen Hoel er nevnt som barn av søsken i skiftet etter Ragnil Ellefsdatter den 11 april 1749 på Bakk, Rennebu.2
I skiftet etter Jon Engelsen den 6 april 1759 på Vold, Rennebu, er deres Moderbroder Torgier Joensen Hoel beskikket til formynder for Bridthe og Giertrud Jonsdøttre.3
Torgier Joensen Hoel er nevnt som barn av søsken i skiftet etter Guru Ellefsdatter den 8 mars 1761 på Rokkones, Rennebu.3
Torgier Joensen Hoel og Randi Larsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Hoel, Rennebu.
576 Hoel
Biskp. benef

1. Torger Jons
2. kone Randi Larsd
3. st s Thor Thronsen
4. søn st Thor Erichs
5. søn Erich Torgers
6. datter Berit Torgersd
7. t.pige Mali Angrimsd
8. t.pige Gunille Olsd

huusplads Bachen

9. Angrim Engelsen
10. kone Mali Thorsd
11. s Angrim Angrims
12. Inderste Marit Knuds
Thron Angrimsen fra Frichstad d 1 Junj 1763
7
Torgier Joensen Hoel og Randi Larsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Hoel, Rennebu.
Gårdnr:576
6
Torgier Joensen Hoel og Randi Larsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Hoel, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 Torger Joensen 61 7gift
2 RandjLarsd 67 7gift
3 Tron Torger*b 36 5
4 ThoreTorger* b26 4 Sold.
5 ErichTorger* b20 3
6 BeritTorger* b23 3
7 Kirsti t21 3
8 Lars t18 3
9PAngrim 70 7gift
10 Malj 67 7gift
5 Torgier Joensen Hoel døde i 1772 i Rennebu1,4
Den 26 mars 1772 ble det holdt skifte på Nedre Hoel, Rennebu, hos Randi Larsdatter etter hennes ektemann Torgier Joensen Hoel imellom igjenlevende enke og deres barn, Erich Torgiersen og Berethe Torgiersdatter
3Aa07 Folio 192b-194

Anno 1772 Torsdagen den 26de Martii

Sted: Nedre Hoel, Rennebu
Avdød: Torgier Joensen
Ektefelle: Randi Larsdatter

2 Barn:
1. Erich Torgiersen, 24 år, boende paa foreskrevne gaard Hoel
2. Berethe Torgiersdatter, 26 år, ugift, værende hiemme paa gaarden, formynder hendes fasters mand Erich Joensen Wold

Laugverge for Enken: Ellev Jonsen Wold

Vurderingsmenn: Peder Tronsen Gundnes og Erich Joensen Wold

Folio 193b

Det oppgis at det ikke finnes noen skyld eller gjeld, utenom
at tre barn, 2 sønner Tron Tronsen og Thore Erichsen og deres søster Berethe Torgiersdatter
har tilgode deres bryllupbekostning som skal trekkes fra morens andel

Fra skiftedesignasjonen:

Anno 1772 Renneboe Tinglaug

Den 26de Martij er Skiftet begyndt paa Gaarden Hoel efter avgangne Torgier Joensen

Toe børn, hvorav ???? umyndige Sc:

Berethe Torgiersdotter gamel 26 aar ugift ............... 26 1 12
verge: Hendes fastersmand Erich Joensen Wold
umyndig Søn ............................................. 52 3
Den efterlevede Enke Randi Larsdotter tilfaldt det halve 79 12
1

Barn av Torgier Joensen Hoel og Randi Larsdatter

Kilder

  1. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
  2. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  3. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  4. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  5. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
  7. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close