Trond Olson1

f. 1681, d. circa 1713
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Trond Olson ble født i 1681 på Sør Flaa, Rennebu,3,1 Han var sønn av Ola Mikkelson og Ingeborg Engelsdatter.2
Trond Olson er oppført i manntallet 1701 på Sørflaae, Rennebu, hos Ola Mikkelson.3 Trond Olson var gift med Doret Olsdatter Uf i Rennebu4 Trond Olson er i følge Tingbok nr 2 ÅÅBok indstevnet på tinget den 18 januar 1703 på Hool, Rennebu, for leyermaal.
1A02 Folio 226b-227b

Anno 1703

d. 18 Januari paa Hool i Rennebo

...

for retten var indvarsled et par syndere af andet led ???
som sig med leyermaal hafde forseet, de møtte for Retten
Nafnlig Tron Olsen Flaa og Guru Jonsdatter, og
In???lig begråd? deris forseelse og hand som de begge bli-
ver ??? ???, og derfor ??? ???
mild dom saa som de er ganske udfattige og hun har
????????
yder mere befindis at Nærværende Tron Olsen har i-
midlertid Egted en anden Nafnlig Doret Olsdatter Uf, og derfor
fremkom Olle Biechager og Løden Hool, samt Deliquentens
fadr Olle Michelsen Flaa som for Retten bekiente at dene
??? quinde som han ??? Egted vil ???? med hendis
foreldris samtøche tage hannem til Naade igien, saa fant
Retten ????? alting til det beste, huilched samtlig
deris paa Rørende saa vel som den ganske almun, med for-
bøn om ????
2
Trond Olson tok over bygsla på Uv Gnr. 35 bnr. 1 Løkkja (gml.matr.nr. 485) Ååsted 1705.1
Trond Olson og Doret Olsdatter Uf er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Uf, Rennebu.
Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
- Uf Trond 28
q Dordj 22
b Ingbor 3
Olle 1
tf Tore 12
hmand? Otte 21
hq Inbor 23
5
Trond Olson er nevnt som sønn i skiftet etter Ingeborg Engelsdatter den 31 august 1709 på Flaa, Rennebu, (ukjent).6 Trond Olson døde circa 1713 i Rennebu6
Den 8 juli 1713 ble det holdt skifte på Uf, Rennebu, etter Trond Olson
Anno 1713
Renneboe Tinglaug
dend 8 Julj blef holden arfueskifte paa Uf eftter sl. Tron Olsen
Arv til fordeling: 2 1 23
Arvinger:
Olle Tronsen, Ingebor Tronsdatter, Randj Troensdatter smaa born hoss moderen
6

Barn av Trond Olson og Guri Jonsdatter

 • Jon Tronsen f. c 1702, d. c 1767

Barn av Trond Olson og Doret Olsdatter Uf

 • Ingbor Tronsdatter5 f. c 1703
 • Olle Tronsen5 f. c 1705
 • Randi Tronsdatter7,8 f. 19 jun. 1707, d. 1791
 • !! Tron*8 f. 1 jul. 1708
 • Ribor Tronsdatter8 f. 6 des. 1710
 • Ole Tronsen Uv Ner Hol+7 f. 1711, d. 1773

Kilder

 1. [S118] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind II Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Nidaros Trykkeri), 1985).
 2. [S605] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 2 1695 - 1704.
 3. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 4. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
 5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 6. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
 7. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
 8. [S284] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
Close