Ole Tronsen Uv Ner Hol1

f. 1711, d. 1773
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Guru Olsdatter Stavne.
Er trolig ikke datter av Ole Tronsen og Mildri Jonsdatter da hun ikke er nenvt i skiftene etter disse to.
Ole Tronsen Uv Ner Hol ble født i 1711 på Hol (Utstuggu), Rennebu,3,1 Han var sønn av Trond Olson og Doret Olsdatter Uf.1,2 Ole Tronsen Uv Ner Hol var gift med Mildri Jonsdatter Tverbru i Rennebu4,5,6,3
Hendes broder Ole Tronsen Uv Ner Hol er nevnt som laugverge for Enken i skiftet etter Aslach Jørgensen den 9 januar 1759 på Uff, Rennebu.2
Ole Tronsen Uv Ner Hol og Mildri Jonsdatter Tverbru er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Hoel, Rennebu.
575 Hoel
Huusplads Tyndøyen?

7. Ole Thronsen
8. kone Mildrie Jonsd
9. dat Ribor Olsd
10. Inderste Marit Evensd
6
I skiftet etter Jon Tronsen den 2 april 1767 på Hagen, Rennebu, er hennes farbror Ole Tronsen Uv Ner Hol beskikket til formynder for Guru.4
Siver Haagensen og Jodda Andersdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Hoel, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 Sivert Haagens. 50 7gift
2kJodda 33 5gift
3 Giertrud Sivert* b21 3
4 DordjSivert* b17 3
5 Karj Sivert* b11 2
6 Giertrud Sivert* b92
7 RandjSivert* b61
8 JoddaSivert* b31
9 AneSivert* b11
10 Løden t23 3
11 POle 67 7gift
12 Mildri 67 7gift
13 Marit Ind38 5gift
14 Manden Joen 32 4gift
5 Ole Tronsen Uv Ner Hol døde i 1773 i Rennebu4,3,1
Den 5 oktober 1773 ble det holdt skifte på Hauchmoen under Hoel, Rennebu, hos Mildri Jonsdatter Tverbru etter hennes ektemann Ole Tronsen Uv Ner Hol imellom igjenlevende enke og deres barn, Jodda Olsdatter Hol, Ingeborg Olsdatter Hol, Dordi Olsdatter Hol, Gunhild Olsdatter og Riborg Olsdatter Hol
Orkdal Skifteprotokoll, 5.10. 1773, Hauchmoren u/ Hoel, Rennebu

Avdød: Ole Tronsen
Enke: Mildrie Joensdt.

Levende Barn:

1) Jon Olsen, over myndig alder, gift og boende her på pladsen
2) Godda Olsdt., g.m. Peder Olsen Rochenes
3) Ingeborg Olsdt., 31 år, ugift
4) Dordi Olsdt., 28 år, ugift
5) Gunhild Olsdt., 27 år, ugift
6) Riborg Olsdt., g.m. Iver Andersen Gunnesvolden

Lagverge for enken: Siver Haagensen Hoelsgiorde
Formynder for de 3 umyndige piger Ingeborg, Dordi og Gunild: deres sødskendebarn Even Knudsen Rokkenæs
4

Barn av Ole Tronsen Uv Ner Hol og Mildri Jonsdatter Tverbru

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  3. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  4. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
  5. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  7. [S389] 1 E-Post - Inger Bjørnaas "Ole Trondsen Uv (Haukøya) og Mildri Jonsdt.." E-post melding fra Inger Bjørnaas. 18. april 2004 16:36.
Close